Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Framtidsplan för hållbar produktion

Framtidsplan för hållbar produktion

Framtidsplan för hållbar produktion – en riktning för kommande satsningar och prioriteringar inom tillverkningsindustrin, i bred samverkan. Nytt datum för lansering kommer.

Framtagandet av en framtidsplan för hållbar produktion syftar till att identifiera gemensamma utvecklings- och kompetensbehov på såväl kort som längre sikt för att nå visionen att svensk industri år 2040 ska ses som ett föregångsland inom hållbar produktion och generera noll nettoutsläpp av växthusgaser med bibehållen eller ökad produktionsvolym. Arbetet med framtidsplanen tar utgångspunkt i de agendor och färdplaner som finns framme och ska leda till en samsyn kring prioriteringar av insatser. Den ska både vara ett styrmedel för industrin och forskningsfinansiering.  

Framtidsplanen tas fram i samverkan mellan RISE och Teknikföretagen tillsammans med en referensgrupp med representanter för industri, akademi, arbetsmarknadens parter och etablerade aktörer inom produktionsområdet. Kontinuerliga avstämningar görs med Vinnova. 

Centrala aktörer i arbetet är Scania, AB Volvo, Fordonskomponentgruppen, Astra Zeneca, SKF, Business Sweden, Nationella noden för Hållbar produktions i Södertälje, KTH, SIP Produktion 2030, IF Metall och Produktionsakademin.

RISE leder arbetet som en del uppdraget att stötta näringsliv och industri i riktning mot ökad hållbarhet och konkurrenskraft.

Under hösten bjuder vi in till en ett digitalt lanseringsevent av framtidsplanen. Datum kommer. 

Anmälan går inte att göra ännu

Kostnadsfritt

Obegränsat
Digitalt, Event,
Anders Gotte

Kontakt

Anders Gotte

Avdelningschef

Läs mer om Anders

Kontakta Anders

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.