Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Validering av snabbtester för påvisning av anti­kroppar mot covid-19

RISE har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten validerat prestandan hos utvalda snabbtester (patientnära tester, Point of care, POC) avsedda att påvisa antikroppar mot viruset SARS-CoV-2, som orsakar covid-19. RISE öppnar nu för fler företag att få sitt test validerat enligt samma metod.

Då flertalet av de tester som validerats av RISE hittills inte håller de prestandakrav som utlovats av tillverkarna finns det ett stort behov av att säkerställa prestandan innan ett test når marknaden. Att ha en godkänd, oberoende och kvalitetssäkrad validering av RISE ger distributörer en ökad trovärdighet och en större konkurrenskraft på marknaden.

Valideringen av snabbtesterna kommer att utföras på RISE i Södertälje och kommer följa samma kvalitetsledningssystem som togs fram för valideringen av tester som utfördes på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. 

Metod för validering

+

Läs mer om uppdraget för Folkhälsomyndigheten

+

Skicka en offertförfrågan för validering av ditt snabbtest

CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden. Bild-CAPTCHA

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Kontaktperson

Evelina Lindmark

Försöksledare

+46 10 516 66 51

Läs mer om Evelina

Kontakta Evelina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.