Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Elisabeth Kvarnström

Forskare

Tel +46 10 516 63 40

E-post elisabeth.kvarnstrom@ri.se

Ort Stockholm

Enhet Urban Water Management (104205)

Elisabeth är Tekn. Dr i VA-teknik (2001, LTU i samarbete med ENSAIA-INRA i Nancy, Frankrike): växttillgänglighet av fosfor i olika avloppsfraktioner och har arbetat med växtnäringscirkulation från avlopp till jordbruk utifrån många olika perspektiv – tekniska utredningar, planering, utveckling, kapacitetsutveckling, och projektledning är några exempel. Elisabeth har mångårig erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan VA-teknik och markvetenskap, både i Sverige och internationellt. Sedan mars 2019 innehar Elisabeth en adjungerad professur (20%) i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet.

Relaterat