Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Omvärldsbevakning - Digitalisering och lärande

I arbetet med omvärldsbevakning sker en hel del omvärldsbevakning och djupdykningar i för partnerna relevanta områden. 

Spaningen

Spaningen är en tjänst från RISE som gör det enklare att greppa vad den pågående teknik- och samhällsutvecklingen innebär för utbildning och lärande.
Ett livslångt lärande och en pedagogiskt genomtänkt användning av digitaliseringens möjligheter blir allt viktigare. Det är också värdefullt att  kunna dra nytta av internationell forskning och praktiska erfarenheter i andra länder.
Förutom Veckans spaning – som ger en lättillgänglig överblick av det viktigaste som är på gång i Sverige och utomlands – publiceras regelbundet artiklar som ger en djupare belysning av aktuella frågor.
Allt innehåll i Spaningen utgår ifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och ambitionen är att bli Sveriges ledande kunskapskälla för alla som är professionellt intresserade av digitalisering och lärande.
Samtligt material från Spaningen finns här.

Studieresor