Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Forsknings- och innovationsprojekt - Digitalisering och lärande

I denna film introduceras det Vinnovafinansierade projektet IoT Hubb Skola.

IoT hubb skola

För att skapa goda förutsättningar för och utveckla arbetet med användandet av IoT i skolan genomförs det tillämpade forskningsprojektet IoT hubb skola, ett unik samarbete mellan RISE, nio skolhuvudmän, Stockholms Universitet och två teknikpartners.
Projektet är finansierat inom strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektet har en total budget på 25 miljoner varav 12 miljoner finansieras av Vinnova och resterande finansieras av medverkande partners. Projektet är treårigt och slutdatum är den 31 maj 2021.
Arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
Läs mer här.

Tallrik och gaffel med grönsaker upplagda i form av en blomma

Hållbar skolmåltid genom digitalisering

Antal ätande, nutrition, klimatavtryck, svinn mm. Det är många dataflöden som omger en skolmåltid. Projektet, Hållbar skolmåltid genom digitalisering, ska fånga upp, omvandla och visualisera informationen i en digital lösning som kan ge beslutsfattare bra underlag till hur en skolmåltid bör byggas upp för att vara hållbar i ett brett perspektiv.
Läs mer här.

Liten robot där en telefon är monterad

Robbit

Robbit är en robot som gör det möjligt för hemmasittande barn att vara delaktig i skolan på distans. Den är lätt och billig att sätta ihop, och byggs på öppen mjuk- och hårdvara. Roboten styrs enkelt från en surfplatta eller dator. Prototypen Robbit är designad specifikt för skolan och i projektet är syftet att utveckla en prototyp som ger användaren kontroll över sin data, ska vara lättillgänglig, enkel att bygga ihop och att byta delar på. Tanken är att både elever och skolan enkelt ska kunna använda Robbit genom att delta från sin dator, smartphone eller surfplatta. Projektet Robbit är en prototyp som kan ha potential att bli en pedagogisk resurs för den som inte har möjlighet att delta i ordinarie skolverksamhet. 
Läs mer här.

Film i projektet Makerskola som förklarar begreppen Maker, Makerspace och Maker Faire, samt sätter detta i kontexten av skola och lärande.

Makerskola - en spännande och innovativ väg till lärande

Hur kan ett kreativt utforskande och skapande med digitala material och programmering leda till nytt effektivt lärande? Hur kan detsamma bidra till insikt kring hur teknik och datorer påverkar vår vardag, vår omvärld, våra beslut och våra relationer? Dessa frågor försöker projektet Makerskola få svar på.
Genom Makerskola utbyts tankar, praktiker och idéer med målet att göra digital makerkultur till en del av undervisning och lärande i skolorna. Runt 30 skolhuvudmän, företag och forskningsinstitut, däribland Göteborgs universitet, Tom Tits och Södertörns högskola, deltar i projektet.
Läs mer här.