Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

David Szabo

Ingenjör

Tel +46 10 516 55 86

E-post david.szabo@ri.se

Ort Borås

Enhet Kraft, massa och tryck (105102)

David inledde sin tid på RISE med att utföra sitt examensarbete här under hösten 2015. Uppgiften bestod av att rekonstruera en "Table-Top"-modell av en Kibble Balance-våg i LEGO som ursprungligen tagits fram av NIST. Målet var att denna skulle kunna användas som ett pedagogiskt verktyg vid föreläsningar, utställningar och andra typer av event relaterade till omdefinitionen av det nya SI-systemet, med primär inriktning på kilogrammet. Den har tjänat sitt syfte flitigt och står utställd på avdelningen för Mätteknik (MT) i Borås.
Examensarbetet ledde till en anställning på riksmätplatsen (RMP) för Tryck och Vakuum (MTi) under avdelningen Mätteknik. Där består Davids vardagliga arbetsuppgifter av kommersiella kalibreringsuppdrag och ibland provningar, tillsammans med arbetet kring att upprätthålla riksmätplatsens kvalité och spårbarhet inom tryck- och vakuummätningar. Han är också delaktig i flertalet forskningsprojekt relaterat till tryck och vakuum. Huvudsakligen inom området för optisk mätteknik av gastryck där ett system kallat "Refraktometer" har tagits fram genom ett samarbete mellan RISE och Umeå Univeristet (UMU).