Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Dag Andersson

Senior Researcher

E-post dag.andersson@ri.se

Ort Mölndal

Enhet Systemintegration IVF (512103)

ORCID 0000-0002-2232-7835

Dr Dag Andersson är seniorforskare i enheten Systemintegration vid RISE IVF där han började som projektledare 1997 och sedan 2005 har haft olika ledande befattningar. Han avlade doktorsexamen i fysik vid Göteborgs universitet 1989. Från 1990-1997 innehade han olika forskningstjänster vid FOM-AMOLF-institutet i Amsterdam, Cornell University, Ithaca NY och Chalmers, Göteborg. Han har varit projektledare för flera nationella, nordiska och europeiska projekt inom elektronikbyggsätt och tillförlitlighet och har över 30 publikationer inom detta område och var koordinator för FP7-projektet COSIVU. Han är medlem i verkställande kommittén för den europeiska teknologiplattformen EPoSS.