Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Cleantech Inn - Fokusområden

Nätverket Cleantech Inn har fokus på några av de områden som har störst inverkan på hur vårt framtida samhälle ska se ut. Om ert företag är aktivt med innovativa lösningar inom något av följande områden är ni välkomna att ansöka om medlemskap i Cleantech Inn.

Energiomställning

Cleantech Inn stödjer företag och innovationer inom förnybar energiproduktion och energieffektivitet som bidrar till en global omställning till hållbara energisystem.

Mobilitet

Cleantech Inn stödjer den svenska visionen om en fossiloberoende transportsektor 2030 och är engagerad i initiativ som integrerar innovationer inom mobilitet med stadens och landsbygdens behov.

Cirkulär och fossilfri ekonomi

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall och annan resursanvändning. Cleantech Inn by RISE stödjer företag med innovationer som kan bidra till effektivare användning av resurser i både samhälle och näringsliv.

Vatten och luft

En av de mest kritiska utmaningarna kring FN:s Agenda2030 är att säkra framtida tillgång på rent vatten och sanitet, och att reducera emissioner i luften. Cleantech Inn stödjer företag med Innovationer inom områden som vatteneffektivisering, vattenrening och emissionshämmare.

Grön industri

Tillverknings- och leveransprocesser inom industrin står fortfarande för en betydande del av utmaningarna för klimatomställningen. Inom Cleantech Inn-nätverket finns bolag med innovativa lösningar inom områden som Internet-of-Things, energieffektivisering och CO2-reduktion. 

Smarta och hållbara städer

Cleantech Inn är aktivt inom internationella nätverk kring smarta städer, utvecklar och testar lösningar som energi- och resursanvändning med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.