Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

CE-märkning och RISE som anmält organ

CE-märkningen är en viktig del av EUs produktlagstiftning och omfattar bl.a. byggprodukter, elprodukter, mätinstrument, maskiner, leksaker och personlig skyddsutrustning.

RISE är anmält organ för ett drygt tiotal CE-märkningsdirektiv eller förordningar. Anmälda organ i Sverige bedöms av Swedac (genom en process som liknar ackreditering) och anmäls därefter till den Europeiska Kommissionen. Förutom relevant teknisk expertis måste anmälda organ även uppfylla krav på bland annat oberoende, opartiskhet och ekonomisk stabilitet.

De säkerhetskrav som ställs på produkterna framgår av särskilda EU-direktiv/förordningar. Tillverkaren intygar att säkerhetskraven uppfylls genom att upprätta en deklaration om överensstämmelse*, samt att sätta CE-märket på produkten. Den kan då marknadsföras på den gemensamma marknaden.

Mer information

+