Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Projektmodell för forskning i ständig utveckling

Parallellt med den tekniska forskningen arbetar RISE ständigt med att utveckla och anpassa sin projektmodell för forskning.

Nya managementmetoder kommer ständigt i ropet men få fungerar under de omständigheter som omgärdar forskare och deras arbete. De rimliga prövas och när de visar på bättre resultat, eller kortare tid till resultat, anammas de. Varje nytt Forskningsprogram Bioekonomi startar med en vidareutvecklad projektmetodik. Vi erbjuder också prioriterade Faster Ahead-projekt där resurser allokeras dynamiskt beroende på hur många hjärnor som behövs vid varje tidpunkt för att nå forskningsmålet snabbt.

Nytt: 2 + 2 år ersätter 3 år

Tre år har blivit en för lång tid för en stor del av forskningsarbetet. Ändringen till två plus två år görs för att möta industrins behov av att snabbare få ut innovationer som går att omsätta i verksamheten parallellt med att möta behovet av forskning som lönar sig på längre sikt. För att balansera snabba värdehöjande leveranser med långsiktiga strategiska mål kommer alla aktiviteter styras mot forskningsmål 2024. Efter två år tas beslut i alla konsortier om aktiviteterna ska fortsätta eller inte. Många uppskattar att forska tillsammans i ett eller två år och sedan fortsätta bilateralt med bara RISE. Ett projekt kan omfatta ett år i grupp och sedan delas projektet i nya delar som pågår i ett eller två år.

Framförallt erbjuder RISE nu möjligheten att kunna få tre års forskning gjord på två år.

Nytt: Ledarskap med två roller

I RISE nya projektledningsmodell har projektledare och forskningsledare ett närmare samarbete. Medan forskningsledarens roll är att leda forskningen mot resultat, handlar projektledarens roll om att säkra resurser, forum, miljöer och relationer som skapar de förutsättningar som möjliggör effektiv forskning. De har hela RISE infrastruktur till sitt förfogande med alla testbäddar och demonstrationsanläggningar.

Nytt: hela RISE tillgängligt

Där tidigare program i huvudsak byggt på kunskaper inom Innventia kan nästa program åtnjuta tillgång till RISE palett av närliggande forskningsområden för bredare kunskap och nya perspektiv. Hela RISE arsenal av över 100 testbäddar är tillgängliga för försök och tillverkning av demonstratorer.

Nästa program: 1,5 år av förberedelser

18 månader före programstarten i januari 2021, sommaren 2019, började förberedelserna med utkast till nya hypoteser i interna diskussioner. Allt eftersom de utvecklades påbörjades avstämningar mot industrin. Ju mer väl formulerade de blev, desto mer intensiv kontakt med företagen. Ungefär ett år innan start tas de första stegen för att bilda konsortier där ofta en eller två parter är huvudintressenter och har varit med i hypotesutvecklingen. Fler deltagare som kan komplettera forskningen eller som har nytta av resultatet tas in. Forskning kostar så att vara fler som kan dela på kostnaderna är bra för alla. Det är också viktigt att alla bidrar, en viss sållning görs för att säkra att alla deltagare är aktiva. I en del projekt är forskningen ett första steg på en lösning som ligger långt fram i tiden, i andra kan ny teknik implementeras som en del av forskningen inom projektet.

Slutliga konsortier bestäms sommaren innan start för att ge utrymme åt avtalsskrivningen som kräver sin tid. En viktig del i avtalen handlar om IPR, det vill säga vad deltagarna tar med sig för patent och affärshemligheter in i projektet och hur rättigheterna till resultaten ska fördelas. Läs mer om hur IPR hanteras genom att klicka på "Patent och rättigheter" till höger. ↗

Med avtalen klara går det att dra igång startmöten i alla projekt!

Fredrik Aldaeus

Kontaktperson

Fredrik Aldaeus

Hållbarhets- och kvalitetschef

+46 76 876 71 88

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.