Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
RP2018

Nanocellulosa - processer och material

Forskning och teknisk utveckling om nanocellulosa. Resultaten kommer att bidra till att minimera kostnader och miljöpåverkan genom effektiv användning av energi och biomassa, maximera volym och kvalitet genom produktionseffektivitet och lönsamhet, möta samhällsbehov med produkter från skoglig biomassa och möjliggöra cirkulär ekonomi.

Nanocellulosafältet expanderar och utvecklingen av nya applikationer accelererar. Ändå har vissa tillämpningar inte realiserats i stor utsträckning på grund av osäkerhet om det bästa utgångsmaterialet, förbehandlingsprocedurer, avvattningsmekanismer och bearbetning av nanocellulosa i olika material. Dessa osäkerhetsfaktorer kommer att behandlas och belysas med hjälp av karakterisering som en viktig ingrediens för att ytterligare accelerera nanocellulosa-applikationer.

Sammanfattning

Projektnamn

Nanocellulosa - processer och material

Status

Pågående

RISE roll i projektet

RISE leder konsortium och projekt

Projektstart

Varaktighet

Januari 2018 – december 2020

Total budget

Cirka 19 MSEK inklusive in-kind-bidrag

Partner

Ett konsortium med RISE och 7 företag

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
17.Genomförande och globalt partnerskap
Fredrik Aldaeus

Kontaktperson

Fredrik Aldaeus

Hållbarhets- och kvalitetschef

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.