Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Lignin refining for high value applications

Forskning och teknisk utveckling om lignin. Resultaten kommer att bidra till att minimera kostnader och miljöpåverkan genom effektiv användning av energi och biomassa, maximera volym och kvalitet genom produktionseffektivitet och lönsamhet, möta samhällsbehov med produkter från skoglig biomassa och möjliggöra cirkulär ekonomi.

Olika typer av lignin härrörande från sulfatmassafabriker, sulfitmassafabriker, etanolproduktionsanläggningar och jordbruksavfall har alla unika egenskaper. För att förstå vilka applikationer som de passar bäst för kommer vi att inkludera studier om separationstekniker, skräddarsydda egenskaper och materialutveckling. Målprodukterna är karboniserade ligninapplikationer som kolfibrer, energilagring och utsläppskontroll där lignin representerar ett överkomligt och hållbart alternativ till nuvarande fossila komponenter. Ej karboniserade ligninapplikationer, till exempel lim, bestrykningar och tätningsmedel kommer också att studeras och utvärderas tekniskt.

Sammanfattning

Projektnamn

Lignin refining

Status

Pågående

RISE roll i projektet

RISE leder konsortium och projekt

Projektstart

Varaktighet

Januari 2018 – december 2020

Total budget

Cirka 35 MSEK inklusive in-kind-bidrag

Partner

Ett konsortium med RISE och 13 företag

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
17.Genomförande och globalt partnerskap
Fredrik Aldaeus

Kontaktperson

Fredrik Aldaeus

Hållbarhets- och kvalitetschef

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.