Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kristina Mjörnell

Vi ska bo, leva och må bra i hållbara samhällen

Ett hållbart samhälle handlar om att värna klimat och miljö. Men det handlar lika mycket om att hushålla med ekonomiska resurser och se till att alla invånare mår bra. I Borås har exempelvis en cykel bidragit till att både minska avfall och motverka fördomar.

Fler människor som lever allt längre, ökad urbanisering, bostadsbrist och ett förändrat klimat. Det är några av framtidens utmaningar som vi måste anpassa oss efter. Men utmaningarna är inte isolerade och därför är det viktigt att tänka utifrån ett helhetsperspektiv när vi arbetar med hållbarhet. Det menar Kristina Mjörnell, som är affärs- och innovationsområdeschef inom området Hållbara städer och samhällen på RISE.

– Helhetsperspektivet innebär att vi måste lösa integration och växande städer samtidigt som vi ska tänka på miljö och klimat, förklarar Kristina Mjörnell.

Hållbara samhällen samverkar

Kommuner arbetar ofta traditionellt. Det innebär att varje avdelning och aktör sköter sin sak, istället för att avdelningarna arbetar mer integrerat. Här kan RISE vara delaktiga för att stötta och hjälpa kommuner att ändra sitt arbetssätt så att de kan fokusera mer samverkan.

– När vi pratar hållbarhet är det viktigt att tänka både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. RISE arbetar mycket med energi och klimat, men också med infrastruktur, till exempel att säkra vattenförsörjningen i en stad eller se till att alla ska ha möjlighet att ta del av stadens transportsystem och stadens tjänster. Sedan finns det också mjukare frågor kring hållbarhet, som att ett samhälle ska vara rättvist och demokratiskt och att alla får sin röst hörd, säger Kristina Mjörnell.

Cykel löste avfallsproblem

Ett exempel på projekt där hållbar utveckling har belysts ur flera perspektiv är Retur-Cykeln. Förra hösten fick de boende i Norrby, Borås, hjälp att bli av med skrymmande sopor och farligt avfall. Två gånger i veckan cyklade RISE-kollegorna Lisa Andersson och Julia Jonasson med Retur-Cykeln, en elcykel med stort flak, för att hämta skräp som invånarna behövde hjälp att bli av med. Allt från soffor och sängar till gamla leksaker och tv-apparater fick plats på cykeln. Bakgrunden till projektet var den avfallsproblematik som finns i flera stadsdelar runtom i Sverige, gamla och trasiga prylar hamnar på fel ställen vilket leder till nedskräpning.

– Det har lett till att boende anklagats för att vara lata samt även en ökad stigmatisering av dessa områden. Men vi gjorde en förstudie som visade att problemet faktiskt till stor del handlar om ett systemfel när det gäller avfallshantering.

Lisa Andersson, forskare på RISE, menar att avfallssystemet är uppbyggt kring en bilnorm. Det fungerar bra om du har tillgång till bil och plats att mellanlagra skrymmande avfall, men är svårare för den som saknar bil och bor trångt.

Retur-Cykeln gav resultat både ur ett miljö- och klimatperspektiv samt även ur ett socialt perspektiv.

– Vi har sett till att prylar hamnat på rätt plats i avfallssystemet, att invånarna har fått möjlighet att ta del av tjänsten med avfallshantering och att de dessutom fått vara delaktiga och tycka till om cykeltjänsten, förklarar Lisa Andersson. 

Ett bra liv är viktigast

Även om alla kommuner har ett viktigt ansvar att utveckla en hållbar stad ur ett helhetsperspektiv har också enskilda personer och forskare ett ansvar.

– Vi forskare ska bedriva forskning och ta fram fakta. RISE hjälper näringsliv och offentlig sektor med underlag så att de kan agera mer hållbart. Men vi som individer måste också tänka på våra val, vad jag ska handla, hur jag ska resa och hur jag ska bete mig. Det finns många myter och det är inte alltid lätt att välja rätt. Fakta måste komma fram så att vi inte bara gör småsaker för samvetets skull, säger Kristina Mjörnell.  

– I slutändan handlar det om att vi ska bo, leva och må bra. Detta måste stå överst på agendan, vi får optimera detta med de resurser vi har!

Kristina Mjörnell

Kontaktperson

Kristina Mjörnell

Affärs-och innovationsområdeschef

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.