Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

”Vi behöver samhällsplanering som uppmuntrar till hälsosammare liv”

Med en åldrande befolkning och en kraftig ökning av kroniska livsstilssjukdomar måste Sverige ställa om från en reaktiv hälso- och sjukvård till ett tänk där det proaktiva dominerar. Genom Social and Health Impact Center (SHIC) bidrar RISE med metoder, kunskap, analyser och data.

En befolkning som blir allt äldre samtidigt som livsstilssjukdomar, som diabetes 2 och hjärt- och kärlsjukdomar, ökar kraftigt är en dålig kombination. Förutom att fler människor blir sjuka driver utvecklingen på kostnaderna för sjukvård.

– Kostnadskurvan ökar exponentiellt, medan kurvan för skatteintäkter är plan, säger Krim Talia, affärsområdeschef för Life Science på RISE.

En enkel slutsats är att hela vårt framtida vårdbehov inte kan finansieras med ett ökat skatteuttag. En lösning är i stället att minska behovet av vård.

– Begreppet livsstilssjukdomar antyder att det är en utveckling som går att vända genom förändrade livsstilar, säger Krim Talia.

Svårt att hitta finansiering

Att få människor att förstå värdet av preventiv hälsa är inte svårt. Problemet är att få loss pengar för arbetet. Att flytta resurser från vård av sjuka är politiskt och etiskt omöjligt, även om det är lönsamt på sikt.

­– Men inom RISE har vi faktiskt kunskaper och resurser för att utforska och designa lösningar som inte belastar den offentliga sektorn. Ett exempel är sociala utfallskontrakt som nu används för att minska sjukfrånvaron bland kommunanställda i Örnsköldsvik och Botkyrka, säger Krim Talia.

Idén kommer från fängelset Peterborough Prison i England där många av fångarna återföll i brott bara några månader efter frigivning. Eftersom man visste exakt vad det kostade att sitt inne gick det att beräkna hur mycket pengar samhället skulle spara på varje person som efter frigivning höll sig borta från kriminalitet.

– Då sa myndigheterna att vi är beredda att betala en viss summa pengar till en leverantör som genom insatser uppnår ett visst utfall. Men om målet inte nåddes blev det inga pengar. På så sätt slapp det offentliga att ta risken. Att hjälpa det offentliga att bli bättre på att upphandla och betala för utfall är en spännande modell som vi tycker borde fungera bra också inom hälsoområdet, säger Krim Talia.

Teknikutvecklingen hjälper till

Även teknikutvecklingen skapar möjligheter att arbeta förebyggande. Kostnaderna för att monitorera hälsa, diagnostisera och göra olika typer av hälsotester har sjunkit och kommer att sjunka framöver.

– Hälsodata kommer att bli mycket billigare och mer lättillgängliga. Den dystra sidan av det är att kostnaden per terapi för en del sjuka kommer att öka. Individuell analys leder till många små patientgrupper och korta behandlingsserier, säger Krim Talia.

Å andra sidan kan billigare tester också leda till att sjukdomar upptäcks och kan behandlas tidigt, vilket minskar kostnaderna.

­­– Det kommer att göra enorma skillnader om vi i tid kan upptäcka livsstilssjukdomar som diabetes. Genom ändrad kost och motion kan personer med prediabetes faktiskt slippa bli diabetes typ 2-patienter, säger Krim Talia.

Digitaliseringen i form av nätläkare har redan påverkat primärvården som tvingats ta till sig tekniken.

– Om skillnaden mellan offentlig vård och privata attraktiva erbjudanden blir för stor blir det svårt att upprätthålla skattemoralen. Den offentliga vården måste vara relevant, säger Krim Talia.

Samhällsplanering för hälsosammare liv behövs

Sjukvården har sin roll i en övergång från ett reaktivt förhållningssätt där vi botar redan sjuka till ett mer proaktivt. Men det är mycket viktigare att mobilisera andra aktörer:

–  De stora träffytorna för att nå människor och få dem att ändra livsstil finns i kyrkan, på gymmet, på jobbet, i matbutiken och på en massa andra ställen i samhället. Men vi behöver också en samhällsplanering som uppmuntrar till hälsosammare liv, säger Krim Talia.


Profile image

Krim Talia

PhD, Senior Advisor

+46 10 516 58 83
krim.talia@ri.se

Läs mer om Krim