Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

VD har ordet

När stora utmaningar står för dörren kan RISE bidra med både spetskompetens och systemperspektiv. Och till att skapa samarbeten som främjar en hållbar omställning.

Det senaste årets försämrade säkerhetspolitiska läge med krig, finansiell oro och bristande försörjningskedjor har påverkat oss alla. I samband med Rysslands invasion av Ukraina avslutade vi alla ryska och belarusiska samarbeten och tillsatte en
bedömargrupp för att snabbt kunna vidta ytterligare åtgärder. Samtidigt startade vi utbildningar vid vår testbädd Cyber Range för nyckelpersoner inom cybersäkerhet i svenska organisationer. 

Cyber Range ingår tillsammans med våra testbäddar AWITAR och AstaZero i vårt nya testkluster inom cybersäkerhet för fordonsindustrin som vi startade 2022. Cyber Test Lab Automotive är en unik kombination av spetskompetenser och miljöer som ska hjälpa fordonsindustrin, som befinner sig mitt i utvecklingen av nästa generations uppkopplade och självkörande fordon, att skydda sina produkter från digitala intrång och cyberbrott.

Testbäddar kan vara avgörande för att skynda på digitaliseringen i samhället. Vi är därför stolta över att ha ett betydande engagemang i såväl Sveriges nya digitala innovationshubbar som i EU:s satsning på miljöer där teknikleverantörer kan testa sina AI-lösningar.

Under 2022 tog vi stora steg i att utöka vår test och demokapacitet inom flera områden. Bland annat byggde vi ut vår testbädd för elektromobilitet, startade ett nytt center för additiv tillverkning och tog det första spadtaget för vår stora bioekonomisatsning. Och i Borås byggs det för fullt på vår nya anläggning för att testa batterisäkerhet. 

Vi ska vara den bästa samarbetspartnern

RISE är en resurs i det svenska totalförsvaret. Det handlar om att certifiera och kvalitetssäkra, men också att använda vår överblick över Sveriges industrier och stödja den omställning som kan behövas när globala värdekedjor drabbas av oväntade kriser. RISE kan bidra med att ta fram strategier och på så sätt göra industrin bättre förberedd. Exempel på detta är de två rapporter vi tog fram i samarbete med Teknikföretagen under året. Analysen av Sveriges roll i halvledarindustrin
med förslag till strategi samt rapporten som pekar ut utmaningar och möjligheter för Sveriges digitalisering fick båda stort genomslag. 

RISE ska vara en bra samarbetspartner för företag som ska förverkliga sin idé, men också för offentlig sektor. Vårt samarbete med Malmö stad i deras klimatarbete, eller med Skellefteå kommun i kompetensförsörjning, visar hur vår bredd verkligen kan komma till nytta.

Det är i samverkan som vi kan lösa vår tids utmaningar.

Med dessa ord vill jag tacka alla kunder, partners och medarbetare för ett gott samarbete under året som gått!

Pia Sandvik, verkställande direktör

Pia Sandvik

Kontaktperson

Pia Sandvik

CEO

+46 10 516 62 81

Läs mer om Pia

Kontakta Pia
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.