Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vattenrenare ska minska smittspridning

I Sverige litar vi på att vattnet som kommer från våra kranar är rent – men så är inte alltid fallet. RISE jobbar med företaget Watersprint som tar fram produkter för att motverka att bakterier sprids via vattenkranar.

När vatten inte kommer upp i tillräckligt hög temperatur eller blir stillastående i rörkrökar och ledningar finns det risk att farliga mikroorganismer växer till. På så sätt kan legionella och andra bakterier spridas via dusch- och kranvatten. För att förhindra detta har företaget Watersprint tagit fram olika vattenrenare baserade på UV-teknik. RISE är en del i utvecklingsarbetet av två av dessa produkter och har utfört oberoende tester – med huvudfokus att se hur väl utrustningen reducerar olika halter av legionella.

– Ofta är det personer med nedsatt immunförsvar som smittas och produkterna är tänkta att användas på till exempel äldreboenden och i simhallar. Huvudfokus för testerna RISE har gjort har varit legionella, men utrustningen reducerar även andra bakterier som E. coli som kan finnas i vattnet, säger Birgitta Bergström, projektledare och mikrobiolog på RISE.

Rening direkt vid kranen

Utrustningen som är som ett långt rör på 25 centimeter sitter vid kranen där vattnet kommer ut. Med hjälp av nanoteknik och LED-genererad desinfektion med UV-C dödar den mikroorganismer.

– RISE har utfört tester där vi kopplat upp utrustningen i vårt labb och gjort mätningar på olika bakteriehalter och vattenflöden. Ytterligare tester är avtalade med Watersprint, säger Birgitta Bergström.

UV-teknik för vattenrening innehåller ofta kvicksilver, men tekniken som används här är fri från farliga kemikalier.

– Tittar man på länder där man använder mycket kemikalier vid vattenrening kan kemikaliefria tekniker som denna komma väl till pass i framtiden. LED-tekniken är dessutom miljömärkt eftersom den sparar pengar och energi, säger Birgitta Bergström.