Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

UV-lysdioder ska göra rent vatten tillgängligt

Tillgången till rent vatten är en av de viktigaste utmaningarna världen står inför idag. Enligt Världshälsoorganisationen WHO beräknas hälften av jordens befolkning leva i områden med högbelastning på tillgången till rent vatten. Ida Ångbäck är doktorand på RISE, och ska under kommande fyra år hitta mer miljövänliga och tillgängliga sätt att rena vatten med hjälp av UV-lysdioder (UV-LEDs).

Att rena vatten med UV-ljus görs idag i både stor och liten skala, på vattenkraftverk och i anläggningar för hem eller fritidshus. I dagsläget används främst UV-lysrör, som innehåller giftigt kvicksilver, är skrymmande och ömtåliga. Detta gör att reningen nästan uteslutande görs på platser med tillgång till befintlig vatteninfrastruktur och tillförlitlig elförsörjning.

– Vi jobbar med UVLEDs som är robusta, kompakta och inte innehåller kvicksilver, säger Ida Ångbäck. UV-lysdioderna utvecklas snabbt och blir mer energieffektiva vilket gör att de snart kommer att ersätta kvicksilverlampor i befintliga applikationer. Dessutom möjliggör lysdioderna nya applikationer så som portabla och robusta vattenreaktorer som skulle kunna drivas med solpaneler.

Mer tillgänglig och effektivare vattenrening

Genom att designa en energieffektiv vattenreaktor för användning ”vid kranen” kan rent vatten bli verklighet på platser i världen där det idag inte finns tillgång till vatteninfrastruktur. Men Ida Ångbäck arbetar även med att göra själva avdödningen av mikroorganismer i vatten mer effektiv:

– En fördel som lysdioderna har jämfört med traditionella UV-lysrör är att man har mer frihet att optimera ljuset för att nå bästa möjliga avdödning. Vi tittar exempelvis på att pulsera ljuset vilket skulle kunna förbättra avdödningseffektiviteten. Vi undersöker också hur vi kan kombinera våglängder i ljuset och på så sätt anpassa lamporna till att bekämpa specifika mikroorganismer.

För Ida Ångbäck är arbetet med vattenrening lite av en dröm som gått i uppfyllelse

– Min dröm har alltid varit att jobba för en hållbar värld och för att förbättra livet för kommande generationer. Att få jobba med vatten som är vår viktigaste resurs och att försöka effektivisera vattenreningen är därför väldigt inspirerande. De kommande fyra åren kommer gå fort och jag ska göra allt jag kan för att få fram användbara resultat!