Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utveckling av elbil i lättvikt för stadstrafik

Stadstrafiken blir allt tätare och mer energikrävande. Hur skulle det vara med ett miljövänligt och krocksäkert fordon som dessutom bara väger 15 procent av en vanlig bil? Clean Motion har tillsammans med RISE utvecklat elfordonet Zbee.

Omkring 32 procent av dagens koldioxidutsläpp genereras av vägtransporter. Om 40 år har antalet fordon i världen fördubblats och en stor majoritet av befolkningen bor i städer. För fordonsindustrin gäller det att ta hänsyn till helheten och studera tillverkningsmetoder, säkerhetsfrågor och återvinning.

Låg vikt minimerar energiförbrukning

RISE har tillsammans med Clean Motion utvecklat ett nytt fordonskoncept, en elektrisk trehjuling Zbee utan avgasutsläpp med en tjänstevikt på ca 15 procent av en vanlig bil. Den låga vikten innebär att bilen bara drar 40 Wh/km, vilket motsvarar en bensinförbrukning på ca 0,04 liter/mil att jämföra med normalstora elbilar som drar ca 0,25 liter/ mil.

För att uppnå den låga vikten, och minimera energiförbrukningen, har bilen konstruerats i fiberarmerad plast (FRP). Det har lagts stor vikt vid säkerhetsfrågor och resultatet av ett krocktest har överträffat simuleringsresultaten. Vid slutet av sin livslängd kan fordonet återvinnas.

Bil för stadstrafik och servicetjänster

Bilen är avsedd att användas i stadstrafik eller för mindre transporter som exempelvis brevutbärning eller andra servicetjänster. Zbee har tillverkats i ett hundratal exemplar, varav ca femtio fordon finns i Sverige.

− Det lätta fordonet genererar en imponerade initial acceleration och är en utmärkt kombination av moped och bil. Vi ser en intressant fortsättning i energiutvecklingen i form av tunnfilmssolceller som anpassas till biltaket, säger Maciej Wysocki.

Projektet är finansierat av Mistra Innovation och sker i samarbete med Clean Motion, RISE, KTH och Stena Metall.


Maciej Wysocki

Forskning och Affärsutvecklingschef

+46 10 516 58 51
maciej.wysocki@ri.se

Läs mer om Maciej