Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Utan certifiering ingen försäljning

"Era produkter klarar inte kraven för försäljning". En mardröm för vilket företag som helst – men så kan verklighet se ut för det företag som inte har tillräcklig kunskap om kraven på certifiering. Dag Sjöholm, certifieringsexpert på RISE, berättar om vad du som företagare behöver veta om certifiering. 

Certifiering är kanske inte det första företagare eller entreprenörer tänker på när det äntligen är dags att skapa en ny produkt eller realisera en innovativ idé man burit på länge, men faktum är att det åtminstone borde vara bland det första. Det hade sparat både arbete och bekymmer för många. 


– Att inte undersöka vilka krav som finns för en produkt är det absolut vanligaste felet små och medelstora företag gör. En del jobbar nästan fram en produkt och har testat en prototyp och så så är det någon som säger ”har ni gjort det här mot den lagstiftning och märkning som finns?” Och då blir svaret, ”oj, det har vi missat”, säger Dag Sjöholm, enhetschef för certifiering på RISE.

Testas av oberoende part

Certifiering innebär att ditt företags produkter testas av en oberoende part och godkänns mot en upprättad standard, ett sätt att säkerställa att produkten motsvarar de uppsatta kraven på kvalitet och säkerhet som finns. Omfattas ditt företags produkter av certifiering får de inte säljas förrän certifieringen är genomförd. 

– Certifierar man inte sina produkter får man inte sälja dem på den aktuella marknaden, säger Dag Sjöholm.

I Sverige finns det flera företag som kan certifiera, RISE är ett av dem. Däremot finns det bara ett organ som utser vilka företag som får utföra certifieringar, Swedac. 

– Swedac är ackrediteringmyndighet för Sverige och granskar och godkänner de företag som vill certifiera, säger Dag Sjöholm. 

Vill du bli kontaktad?

RISE supportavdelning för små och medelstora företag ge stöd och expertishjälp i hela landet. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

14 + 4 =

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Olika nivåer av certifiering

Det finns olika nivåer av certifiering. Dag Sjöholm delar in dem i tre olika kravkategorier, internationella, nationella och från branschen, där de internationella kraven är överordnade.

– I grunden så gäller det internationella kravet före det nationella och före det från branschen, säger han. 

Den vanligaste internationella certifieringen är CE-märkningen. 

– Det är en europeisk märkning för att få sälja sin produkt i Europa. Det är väldigt bra att det finns ett gemensamt regelverk för hela Europa istället för att varje land ska ha specifika regler, men man kan inte ta en CE-märkt produkt och börja sälja den även i USA, för där finns andra regelverk, säger Dag Sjöholm. 

Myndigheter ställer nationella krav

Vad gäller de nationella kraven är det ofta en myndighet som till exempel Boverket eller Energimyndigheten som fastslagit vad en produkt ska uppfylla. 

– Det kan vara att en produkt ska klara vissa bullerkrav eller täthetskrav, säger Dag Sjöholm. 

Den tredje nivån, där branschen sätter standarden, kan handla om att en branschorganisation vill tydliggöra och säkerställa att de produkter som säljs motsvarar vissa krav. 

– Så att man exempelvis inte säljer dörrar som inte har vissa brandegenskaper eller vad det nu kan vara, säger Dag Sjöholm. 


En produkt ska klara vissa bullerkrav eller täthetskrav

Viktigt att inte vänta för länge

Som företagare kan det vara svårt att avgöra när man ska påbörja en certifieringsprocess, Dag Sjöholm menar att det absolut viktigaste är att inte vänta för länge. 

– Någonstans under prototyptestning skulle jag säga är ett bra tillfälle, har man väl börjat med tillverkningen är det ju lite sent om det skulle visa sig att något är fel, säger han. 

Skulle man inför processen ta hjälp eller fråga om råd från ett företag som utför certifieringar innebär det att just det företaget inte kan utföra certifieringen. 

– Då bedöms de inte längre vara opartiska, så det är viktigt att tänka på, säger Dag Sjöholm. 

När certifieringen har påbörjats provas den aktuella produkten noggrant samtidigt som produktionen kontrolleras för att säkerställa att alla produkter håller samma kvalitet. 

– Man tittar på den process produkterna flyter igenom och ibland tar man några stickprov för prövning så att man säkerställer att kunden inte bara skickar in produkter som ser bra ut, säger Dag Sjöholm. 

Gäller i fem år

När alla steg är avklarade och godkända utfärdas ett certifikat och företaget kan märka sin produkt med ett certifieringsmärke. Certifikatet gäller oftast under fem år. Skulle något ändras med produkten, till exempel om andra material används i tillverkningen eller om den ska säljas inom ett nytt segment, krävs en ny certifiering. 

För den som behöver råd och stöttning kring certifiering finns hjälp att få från till exempel branschorganisationer och Almi. 

– Det går att söka en del pengar samtidigt som man kan få hjälp med hur man ska tänka och vart man ska vända sig för certifiering, säger Dag Sjöholm.


Kontaktperson

Dag Sjöholm

Enhetschef

+46 10 516 57 36
dag.sjoholm@ri.se

Läs mer om Dag