Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Uppkopplade värmeskåp ger överblick över mattransporter

Centralkök som drivs av offentliga och privata aktörer har svårt att överblicka vad som händer med maten vid transporten till serveringsköket. I ett projekt tillsammans med RISE har företaget Scanbox utvecklat en digital lösning som gör det möjligt att hitta felkällor och försäkra sig om att maten hanteras optimalt.

– Mathantering i storkök är väldigt uppstyrda processer så länge arbetet sker i köket. Detsamma gäller i serveringsköken, där man är noggrann och tar stickprov på maten. Men ingen vet riktigt vad som händer när maten transporteras mellan platserna. Ingen befattningshavare tycker sig ha ansvar för den delen.

Det säger Klas Hallqvist som arbetar som utvecklingschef vid Scanbox. Företaget producerar transportboxar för värmd och kyld mat, som används för att leverera mat från centralkök till skolor, hotell, äldreboenden och sjukhus.

Boxarna är tillverkade i skikt av aluminium, plåt och skum för att säkerställa att matens kvalitet bibehålls och att livsmedelskedjan inte bryts, exempelvis på grund av negativa temperaturvariationer.

– Men kunde det vara så att maten upplevdes sämre eller att den blev mindre aptitlig på grund av händelser under transporten? I det här projektet ville vi ta reda på vad som händer med boxarna, berättar han.

Tillsammans med RISE har användare involverats i dialoger kring krav och funktionalitet för en transportbox som genererar data om sig själv. Rise har även undersökt vilka nya värdeerbjudanden som kan uppstå med hjälp av data från de uppkopplade boxarna.

I lösningen som togs fram fungerar transportboxen som en mobiltelefon och sänder en jämn ström med data om vad som händer. Via ett webbgränssnitt går det att se temperaturnivå, om dörren är öppen, om nätspänning är ansluten till boxen, om den rullar (vibrationsdetektor) och boxens geografiska position. Systemet kan också larma för händelser. Ingen ska till exempel öppna dörren under färd. Larmet går också om nätspänning inte ansluts när boxen är framme.

De uppkopplade värmeskåpen ger Scanboxs kunder större kontroll över livsmedelskedjan.

Projektet har gett flera kundinsikter

– Generellt lagas maten för tidigt; den står i köket och väntar på att bli transporterad. Det är också vanligt att kunderna tror att maten serveras två timmar senare, men i verkligheten är det längre tid än så, säger Klas Hallqvist.

Att erbjuda kunderna större kontroll över livsmedelskedjan är värdefullt både för Scanbox och företagets kunder. För Scanbox öppnar det upp för att sälja rådgivning och funktionalitet vid sidan av att sälja boxar. De flesta centralkök har kommunala huvudmän som upphandlar transporttjänster. Med kunskap om vad som faktiskt händer under transporten kan tydligare krav ställas vid upphandlingen.

– Det här har varit ett jättebra projekt för oss, vi ser stor kommersialiseringspotential, säger Klas Hallqvist.

– Projektet en applikation av Internet of Things-tekniken, men vi utvecklar egentligen inte tekniken utan affären där tekniken kan komma i användning. Det är lite annorlunda än vad vi normalt gör inom RISE, säger Jonas Matthing vid RISE Service Labs.

Fakta

Scanbox producerar transportboxar för värmd och kyld mat för skandinaviska institutioner och nya marknader. 65 procent av boxarna går på export. Företaget startade 1992, ligger i Olofström, har 45 anställda och omsatte 76 MSEk under 2017.

Projektet IoFood genomfördes 1 december 2016 – 31 december 2017 och finansierades av Vinnova. Scanbox var projektkoordinator och RISE Service Labs var ansvariga för användarinvolvering och tester samt affärsutveckling. I projektet ingick också Ronneby kommun och företaget Softhouse som står för den tekniska utvecklingen.

Published: 2018-10-01