Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tufft men lovande för små byggföretag att digitaliseras

Byggbranschen behöver ta till sig digitaliseringens möjligheter. För dem som orkar och vågar finns mycket att vinna; effektivisering av alla steg i byggprocessen som planering, byggnation, överlämning och förvaltning eller visualisering av hur byggnaden kommer att se ut för olika avväganden. I det långa loppet kan digitaliseringen hjälpa företagen att öka sin konkurrenskraft.

Olika branscher har kommit olika Iångt när det gäller att digitalisera sin verksamhet. I juni 2018 släppte Tillväxtverket rapporten ”Digitalisering i svenska företag”, som visar att företag inom just byggsektorn är digitaliserade i minst utsträckning.

– Jag tror att detta beror på att byggbranschen generellt sett är en konservativ bransch som är mycket regelstyrd. Det gör att man kanske av ”gammal vana” är försiktigare än många andra branscher, funderar Jerry Eriksson, forskare och projektledare på RISE, som också påpekar att det börjar vända och att många byggaktörer börjar få upp ögonen för digitalisering.

– Det gäller speciellt de större företagen, som exempelvis NCC. De har tagit flera initiativ inom digitaliseringen, bland annat arbetar de med Virtual reality och drönare för att effektivisera byggprocesser.

Svårt för små byggföretag

För små aktörer, som saknar de stora bolagens resurser, kan det vara tuffare. Byggbranschen är, som många andra branscher, prispressad och ofta råder hård konkurrens. 

– Den dagliga verksamheten måste prioriteras, både tidsmässigt och ekonomiskt. Då är det svårt att sätta av resurser för att utvecklas inom digitalisering. Företagen kan inte alltid heller driva projekten helt själva. Däremot är det lättare att hoppa på ett projekt om någon annan drar i det, säger Jerry Eriksson och berättar att RISE kan vara en resurs för de företag som inte själva har kapacitet att dra i ett digitaliseringsprojekt:

– Vi driver bland annat samverkansinitiativet Bygg 4.0 där vi tittar på hur man med hjälp av ny teknik och nya arbetsmetoder kan minska miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala produktionskostnaderna och inte minst möjliggöra nya innovationer och affärer.

Sensorer, Virtual reality och Augmented reality öppnar möjligheter

RISE har bland annat genom att jobba med Vinnväxtmiljön Smart Housing Småland hjälpt bostadsföretaget OBOS med projekt inom Virtual Reality och Augmented Reality, två tekniker som kan användas i utbildningssyfte och underlätta för studenter.

– Ibland är det svårt att visa och förklara en del saker, eller att läsa sig till allt i litteraturen. Då är det en fördel om du istället kan se det, via VR-glasögon. Tekniken går också att använda i säljarbete direkt mot kund. Kunderna kan se huset de funderar på att köpa och uppleva hur det kommer att se ut inuti. Det är svårt att föreställa sig när man tittar på en 2D-ritning.

Genom att integrera sensorer i byggkomponenter och -material går det att få tillgång till ny information. Sensorerna kan mäta fukt, luftkvalitet och ljusförhållanden, men de kan också berätta om lokaler är upptagna etc.

– Ett avknoppningsbolag från RISE, Invisense, har till exempel utvecklat en tryckt, batterilös fuktsensor som kan monteras i byggkonstruktioner för att mäta fuktnivåer utan att göra åverkan på tätskikt, säger Jerry Eriksson.

Building Information Model håller ordning på datan

En annan teknik som börjat användas inom byggbranschen är så kallade BIM-modeller, Building Information Model. Det är en tredimensionell modell av objektet som ska byggas, men modellen har också kompletterats med information om allt från projektering, livslängd, egenskaper, underhåll.

– Allt kring byggprojektet finns alltså samlat i modellen, vilket gör det mycket lättare att planera och visualisera byggprocessen i sin helhet.  

Regeringens mål: Sverige ska bli bäst

Jerry Eriksson poängterar att det är viktigt för byggbranschen att hänga med i digitaliseringen och att byggföretagen har mycket att vinna. Även om det idag är svårt för små företag att hitta resurser så är det just resurser de kan spara när de digitaliseras.  

– Digitaliseringen handlar ju i slutändan, inom alla branscher, om att effektivisera och göra processer enklare. Effektivisering leder i förlängningen till att företag kan spara både tid och pengar.   

– Utveckling går snabbt och för många är det svårt att konkurrera. Man måste ligga först i utvecklingen för att ha en chans. Regeringen har sagt att Sverige ska bli bäst vad gäller digitalisering och då gäller det att hänga med. De som hänger med blir förberedda inför framtiden och får mycket större konkurrensfördel. De som inte hänger med riskerar istället att förlora konkurrenskraft, säger Jerry Eriksson.