Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tester i fullskala öppnar möjligheter för nya material

Nya möjligheter ger en unik chans att skala upp framtidens innovationer från labb till fullskalig produktion utan att investera i egna nya maskiner eller stoppa pågående produktion. För första gången har nu metoden används för att producera pappersbatterier på RISE fullskaliga pilot-pappersmaskin. 
– Det här är en jättemöjlighet för morgondagens material, säger Mikael Magnusson, forskare på RISE. 

Samtidigt som vi måste bli mer klimatsmarta och minska användandet av fossila bränslen pågår också digitaliseringen av samhället i full kraft vilket tillsammans med befolkningsökning innebär att behovet av el bara ökar. Men ett stort problem är möjligheterna att lagra energi och att göra det på ett miljövänligt sätt.

Revolutionerande produktion

I det ljuset är RISE lyckade försök att producera ett batterimaterial som utvecklats av BillerudKorsnäs på en pappersmaskin smått revolutionerande. Ett stort steg närmare slutkonsument som i framtiden kommer ha smarta förpackningar i kylskåpet som till exempel kan visa om mejeriprodukterna är färska eller om köttfärsen riskerar att göra dig sjuk. Men det är inte bara i förpackningsindustrin som pappersbatterier är aktuellt utan också inom andra former av energilagring. 

– Energilagring är en jätteviktig del i omställning till grön energi och då kan det handla om sol- eller vindenergi som behövs mellanlagras till minigrids och enskilda hushåll, säger Lars Sandberg, innovation leader på BillerudKorsnäs. 

Projektet genomfördes tillsammans med RISE på pilotmaskinen FEX, som i normala fall startas med två ton råvara, men som nu med en ny metod möjliggör produktion med mycket små mängder råvara.

– Vi har utvecklat en metod vi kallar för pulsproduktion där man för in den innovativa råvaran i en kort produktionspuls. Metoden innebär att det kan räcka med tiotalskilo råvara jämfört med 20 ton som krävs på en industriell pappersmaskin, säger Mikael Magnusson, forskare på RISE. 

Det här är en jättemöjlighet för morgondagens material

Testmöjligheter utan egen investering

Pappersmaskinen FEX möjliggör för företag och innovatörer inom pappersindustrin att testa sina projekt i full skala utan att behöva investera i egna maskiner för flera miljarder eller avbryta pågående produktion vilket snabbt innebär stora förluster. 

– Det är det som är så häftigt. Vi har tagit något som ännu inte finns på marknaden och som finns i extremt små mängder och har kunnat köra och validera det på en produktionsanläggning som är fullskalig, säger Mikael Magnusson. 

I företagssammanhang brukar man ibland prata om ”Valley of death”, ett begrepp för att beskriva glappet där många företagsidéer aldrig blir verklighet eftersom tester och validering kostar för mycket eller inte är möjliga – men med pappersmaskinen FEX kan forskarna på RISE just överbrygga just det glappet. 

– Det här möjliggör innovationer som annars skulle ha dött på grund av detta inom pappersindustrin. Det finns hur mycket som helst att hämta hem i intäkter om man kan testa från labb till fullskala utan att behöva bygga en dedikerad fabrik, säger Mikael Magnusson. 

Förnybara projekt kan bli verklighet

Tillsammans med RISE kan alltså förnybara projekt inom pappersindustrin bli verklighet. 

– Vi pratar mycket om våra nya häftiga fibrer och om energilagring och allt annat som man gör i en liten skala som sen någon gång ska skalas upp, och det är det vi kan göra här. Det här är en jättemöjlighet för morgondagens material, säger Mikael Magnusson. 

Nästa steg för BillerudKorsnäs är att testa att få fram materialet för pappersbatterier på någon av företagets egna industriella maskiner. 

– För oss var det här ett viktigt steg för kommersialiseringen av en ny produkt. Vi uppskattar samarbetet med RISE kring FEX-maskinen och deras förmåga att ta sig an en ny problemställning och att vi lyckades redan vid första provkörning med en begränsad mängd material, säger Lars Sandberg. 

Published: 2019-10-11