Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Spelifiering förebygger Alzheimers i ny app

Än finns inga mediciner mot Alzheimers sjukdom eller demens. Men med preventiva insatser och en anpassad livsstil kan personer som befinner sig i riskzonen faktiskt skjuta symptomen flera år framåt. Karolinska Institutet (KI) och EIT har i samarbete med RISE tagit fram två användbara appar: Dementia Risk Tool för riskbedömning och Health Swipe för inspiration till livsstilsförändringar.

Det finns mycket att vinna på att skjuta upp de allvarliga symptomen för demens, Alzheimer och andra kognitiva nedsättningar. Forskning (The Lancet Commission 2017) visar att om sjukdomarnas debut skjuts upp med fem år skulle det bespara patienten hälften av lidandet som sjukdomarna medför. Samtidigt halveras samhällets kostnader för dessa personer.

De två apparna som nu finns tillgängliga som prototyper (i Google Play och Apples Appstore) har KI och RISE tagit fram tillsammans med EU-finansierade EIT (European Institute of Innovation and Technology). EIT stödjer genom EIT Health forskning som leder till nya produkter som främjar hälsa, bland annat genom hälsosammare livsstilar och ett aktivare åldrande.

– Den första appen heter Dementia Risk Tool. I den kan vem som helst testa om de befinner sig i riskzonen, säger Mattias Jacobsson forskare på RISE.

Risken för demenssjukdom bedöms av appen

Efter att användaren svarat på frågor om ålder, kön, utbildningsnivå, längd, vikt, motionsvanor, blodtryck och kolesterolhalt ger appen en bedömning i procent av hur stor risken är att användaren ska utveckla en demenssjukdom inom 20 år.

– Bedömningen bygger på data från kliniska studier där man följt medelålders personer i 20 år och tittat på demens, levnadsvanor med mera. Därför kan man vara säker på att riskerna som bedöms är verkliga och inte påhittade. En svaghet är att appen är lite trubbig som verktyg. Frågorna går inte så djupt och inom forskningen finns nya parametrar som inte fanns när studien startade, säger Mattias Jacobsson.

Appen tar heller inte hänsyn till genetiska faktorer. Det betyder att appen i vissa fall kan ge en för hög riskfaktor. Å andra sidan kan de som får en låg riskfaktor känna sig lugna.

Fem parametrar kan du påverka själv

Syftet med den andra appen, Health Swipe, är att motivera och inspirera så många som möjligt av de som befinner sig i riskzonen att genom sin livsstil förebygga kognitiva nedsättningar, demens och Alzheimer.

Det finns fem parametrar som man själv kan påverka: diet, fysisk aktivitet, social hälsa, kognitiv hälsa (hjärnhälsa) och hjärthälsa.

Appen är uppbyggd som en digital kortlek där man genom att svajpa kort får svara på frågor, få information, lösa uppgifter och ta sig an utmaningar. Det kan handla om minnesfrågor eller att lägga ett pussel.

Veckomål utmanar användaren

Användaren får också veckomål där de utmanas att utföra olika uppgifter. Den som klarar alla veckomål flyttas veckan efter upp till nästa nivå med lite högre svårighetsgrad.

En fysisk utmaning kan vara att man ska gå ett visst antal steg varje dag under vecka, medan en social kan vara att hälsa på någon eller att bjuda någon på middag.

– En del utmaningar är säkert enkla för vissa, medan andra måste kämpa med dem. Poängen är att man får möjlighet att fundera över saker som har med kost, socialt umgänge och motion att göra, säger Mattias Jacobsson.

Hur bra appen fungerar vet man ännu inte, men svar kommer snart.

–Ja, vi kommer att göra en första studie i år för att ta reda på vilka effekter appen har. Det är viktigt att interventionerna eller livsstilsförändringarna inte känns för tunga att genomföra. Då är det lätt att ge upp, säger Mattias Jacobsson.

Bibehållna förändringar i livsstil är utmaningen

Den stora utmaningen är att bibehålla de livsstilsförändringar man uppnått.

– Därför jobbar vi kontinuerligt med att skapa mer innehåll för korten. Det måste bli en upplevelse som varar länge, säger Mattias Jacobsson.

Inspiration från spelvärden, så kallad gamification, med nya nivåer är ett sätt att hålla användarnas intresse vid liv:

– Ja, men samtidigt gäller det att hitta en balans så att det inte blir ett spel där man bara samlar poäng för samlandet skull.

Apparna ger användaren kunskap

Ett mål med båda apparna är att ge användarna kunskap att ta med sig om de behöver kontakta vården. Och att så många som möjligt tar kontakt i tid.

Bland de som misstänker att de drabbats av någon form av kognitiv nedsättning tar det i genomsnitt två år innan de söker vård.

– Då befinner en tredjedel i en tidig fas och skulle ha stor nytta av Health Swipe, en tredjedel är på gränsen till att få tydliga symtom och kan använda appen som ett hjälpmedel på minneskliniken. Men den sista tredjedelen är redan en långt utvecklad sjukdom. Deras hopp är att det snart ska finnas mediciner, säger Mattias Jacobsson.

Health Swipe-prototypen finns än så länge bara på engelska och befinner sig på nivå 6 på TRL-skalan (Technical Readiness Level) som går från 1 till 9.

– Vi söker medel för att kunna jobba vidare med bland annat innehåll och fler språk. Vi tittar också på hur en affärsmodell skulle kunna se ut och söker en partner som vill vara med och utveckla appen till en kommersiell produkt, säger Mattias Jacobsson

Publicerad: 2019-03-20