Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Solel och batterier gör nytta i lantbruket

Vattenfall och RISE samarbetar för att hjälpa lantbruk som producerar solel att optimera sin energianvändning.

Förutsättningarna för att producera solel vid svenska lantbruk är goda. Där finns stora takytor och lantbrukare är också vana vid att kalkylera och göra långsiktiga investeringar.

Men egen produktion av el och konsumtionen av den går i otakt. Energiförbrukningen är som störst vid mjölkningen under morgon och kväll, medan solen genererar mest energi mitt på dagen.

– När produktionen av el inte går att styra kan det mötas på två sätt; via lagring eller brukarflexibilitet. Vi vill möta framtidens behov och hjälpa våra kunder att optimera sin energianvändning. Därför ville vi göra ett pilotprojekt och se hur nätkopplade batterier fungerar i verkligheten, berättar Magnus Berg som arbetar med utveckling av nya kundlösningar vid Vattenfall.

Efter planeringsfasen tillsammans med RISE installerades ett 30 kWh-batteri med styrsystem och koppling till elnätet under hösten år 2017. Lantbruket som valdes var en mindre mjölkgård utanför Kilafors med 40 mjölkkor och 40 tackor som redan använde solceller. Det innebar att den egenproducerade elen kunde lagras och användas för senare behov.

– Man stöter på mängder med praktikaliteter som måste lösas när installationen sker i verklig miljö. Försäkringsbolag, vad säger de? Vad säger brandskyddsmyndigheten? Det finns inget färdigt regelverk för stationära batterier, utan vi fick titta på de branschstandarder som finns eller håller på att tas fram i olika länder, säger Magnus Berg.

Magnus Berg utvecklar nya kundlösningar på Vattenfall.

Efter nästan ett års drift kan Vattenfall bedöma utfallet.

– Nyttorna är av olika slag. Lantbruket har kunnat utöka förbrukningen av den egenproducerade elen, istället för att sälja den vidare. De har även kunnat minska sina effekttoppar, de tillfällen då de köper mest el.

– Lantbrukarna har därmed möjlighet att sänka sina säkringsnivåer ett hack vilket sänker kostnaderna. De har även möjlighet att köpa mer el när spotpriset är lågt. En potentiell nytta är att de kan använda batteriet som reservkraft vid strömavbrott, en situation som alla lantbrukare måste kunna hantera.

Varför tog ni hjälp av RISE?

– Vi ville ha hjälp att identifiera ett lämpligt lantbruk och ta del av RISE nätverk. RISE har bidragit med sina kunskaper inom jordbruksområdet, bland annat i form av förstudier innan projektstart, men de har även varit engagerade i andra delar av projektet säger Magnus Berg.

Anna-Lena Lane

Ingenjör

anna-lena.lane@ri.se

Läs mer om Anna-Lena

Published: 2018-10-12