Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Smartare styrning gav bättre arbetsmiljö

Tack vare ett gediget utvecklingsarbete har Autoadapt minskat sjukfrånvaron samt ökat engagemanget hos företagets medarbetare samtidigt som kvaliteten har förbättrats.

Klockan är 08.15 på morgonen och det är dags för ett av flera pulsmöten på företaget Autoadapt. Här tillverkas produkter som hjälper personer med begränsad rörlighet att använda sina fordon.

Ständig förbättring med daglig styrning

Morgonens pulsmöte är kort och hålls vid tavlan för ”daglig styrning”. Medarbetarna går tillsammans igenom säkerhet, bemanning, leverans, kvalitet och störningar. Allt är markerat på tavlan och alla får information om dagsläget. Tavlan för daglig styrning är numera en naturlig del i arbetet på Autoadapt, precis som tavlan för ständiga förbättringar.

Det är tack vare Produktionslyftets program som Autoadapt har börjat arbeta med både korta pulsmöten och visuella tavlor. 

– Det finns ett mjukt värde i att ses dagligen och att se varandra i ögonen när vi diskuterar det som kommer upp, menar Katarina Helgesson, anpassningschef på Autoadapt.  

Bättre arbetsmiljö och bättre resultat

Under Produktionslyftets program fick Autoadapt arbeta fram Lean-principer för att utveckla företagets egen inneboende förmåga. Särskilt fokus har dels riktats på att integrera arbetsmiljöperspektivet i Lean-arbetet, dels på bred förankring och delaktighet hos samtliga anställda.

Arbetet har resulterat i många positiva effekter, bland annat har sjukfrånvaron minskat, i kombination med att prestationerna ökat.

– Kvalitetsavvikelser syns, lyfts upp och diskuteras. Eventuella misstag blir till ett lärande för hela gruppen, berättar Joakim Bergstrand, teknikchef på Autoadapt.