Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Smartare städer med medborgarnas hjälp

Hur kan kommuninvånares behov, intressen och synpunkter i det vardagliga livet mötas och matchas med den utvecklingsplanering som pågår i alla städer? Och hur kan medborgarnas förmågor involveras? Uppsala kommun tog hjälp av RISE och fick ett verktyg för en bättre medborgardialog, som används för att identifiera och utveckla nya tjänster.

Stadsutveckling med digitala förtecken som gör staden mer attraktiv och gör det lättare för människor att leva hållbart står högt upp på agendan i många städer och kommuner. Men mer exakt vad är det som kan bli ”enklare” och vilka nya smarta tjänster ska utvecklas? Och hur kan lokala medborgardrivna initiativ främjas? Ett sätt att börja ta reda på det är via enkätundersökningar. Uppsala kommun valde en annan väg.

– Vi ville inte nöja oss med enkätsvar utan har använt en etnografisk metod och djupintervjuer med hjälp av RISE. Det bygger på att aktivt kartlägga vad personer gör i vardagen, berättar Johan Rosén, näringslivsstrateg vid Uppsala kommun.

Verktygslåda ger värdefulla insikter

Med den insamlade datan producerade RISE en verktygslåda, en sorts spelplan som används vid workshops för att ge deltagarna en mer påtaglig förståelse för människors liv och intressen i en miljö där medborgaren står i centrum.

Verktygslådan representerar därför människors liv och interaktioner vid sex platser där medborgardrivna verksamheter pågår i Uppsala. Några exempel är en plats för cykelreparationer, ett skrädderi och kemtvätt i ett köpcentra, och en techinriktad, delad arbetsplats.

Vill stimulera medborgardrivna verksamheter

I verktygslådan finns material, uppgifter och olika aktiviteter för att iscensätta situationer och interaktioner i det dagliga livet vid dessa platser. Tanken med metodiken är att deltagarna vid möten och workshops ska trigga idéer till tjänster som skulle kunna tillför värde till medborgardrivna verksamheter.

– Verktygslådan är ett sätt att bygga koncept där man utgår från en eller fler personer som intervjuats. Här finns också kortlekar med uppgifter, som hjälper en workshop-grupp att komma fram till nya tjänster. Gruppen improviserar fram olika scenarier där slutanvändaren lyfts fram, och man spelar upp tjänsten och hur den skulle fungera i praktiken. På så vis är det ett hjälpmedel för att frigöra kreativa tankar kring nya tjänster, säger Johan Rosén.

Intressant fortsättning

Uppsala kommun vill vidareutveckla vissa av idéerna som jobbats fram och söker nu extern finansiering. De tittar även på innovationsupphandling för att kunna realisera idéer som framkommit. Andra städer i Europa har även visat stort intresse för metoden.

– Nu tittar vi på hur vi kan fortsätta jobba med RISE och medborgarcentrerad innovation. Jag ser framför mig att vi kommer använda metoden igen, inte minst framöver när vi bygger en ny stad med plats för 350 000 personer.

Profile image

Kristina Mjörnell

Affärs-och innovationsområdeschef

+46 10 516 57 45
kristina.mjornell@ri.se

Läs mer om Kristina

Published: 2018-10-04