Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Smarta förpackningar stoppar illegala läkemedel

En garantiförsegling, ett hologram och ett speciellt sätt att limma. Alla är de lösningar som utformats i projektet Smedpack, som drivits av RISE, och som syftar till att göra läkemedelsförpackningar säkrare och förbättra samarbetet mellan olika aktörer, inklusive slutanvändaren – konsumenten.

Varje år dör cirka 700 000 personer världen över på grund av falska läkemedel. Förfalskade läkemedel är ett växande globalt problem som skapar fara för människors liv och säkerhet.

Projektet var baserat på EU-direktivet 2011/62/EU, vars mål var att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den legala försörjningskedjan och WHO:s rekommendationer inom detta område.

Säkrare förpackningar för läkemedel

Detta är bakgrunden till projektet Smedpack, Sustainable and Secure Medical Packing, som drevs av RISE fram till 2017 och där 33 olika partners ingick. Nya och strängare regler för läkemedelsförpackningar kommer att gälla från och med 2019 och RISE tog initiativet till att ta fram nya, säkrare förpackningslösningar och att stärka samverkan mellan olika aktörer i värdekedjan.

– Vi insåg snabbt att det fanns ett stort intresse för att delta och samarbeta med oss. Projektet bedrevs i form av ett konsortium i nära samarbete med näringsliv, högskolor och universitet, myndigheter, branschorganisationer samt organisationer som representerade användare, säger Sandra Pousette, som var projektledare för den avslutande fasen av projektet.

Tre olika förpackningar klara

Smedpackprojektet presenterade tre lösningar, två burkar och en kartongförpackning. En av burkarna försågs med ett säkerhetselement, i form av ett hologram ingjutet i locket, som även var lätt för konsumenten att känna igen. Den andra burken fick en garantiförslutning. Kartonglösningen innehöll ett speciellt sätt att limma ihop förpackningen, för att försvåra att man kan ta sig in i dem.

– Det är ett av scenarierna när äkta läkemedel byts ut mot falska; limningen bryts upp för att komma åt produkten för att sedan återställa förpackningen till oöppnad. Den här typen av limning ska försvåra det.

Flera läkemedelsföretag vill testa

De nya lösningarna har inte kommit ut på marknaden ännu.

– Tyvärr tar processer som dessa tid. Man behöver ibland bygga om produktionslinan i fabriker för att kunna producera, till exempel. Och för läkemedelsföretag är det naturligtvis en kostnadsfråga. Men vi hoppas och tror att lösningarna ska komma att användas inom en snar framtid. Redan nu har flera företag hört av sig och vill testa och se till att de uppfyller Kommissionens förordning om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar, avslutar Sandra Pousette.