Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Skola hemma ger stöd för undervisning hemifrån

När coronaviruset i början av 2020 ritade om kartan för skolan i Sverige sjösatte Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry, UR och RISE samverkansprojektet Skola hemma. Projektet skulle bli en kompass för aktörer inom svensk skola och erbjuda stöd och samverkan för att svara upp mot utmaningarna med att bedriva undervisning hemifrån. Allt i syfte att kunna bibehålla undervisning och samtidigt följa myndigheternas riktlinjer för att begränsa smittspridning.

I slutet av januari 2020 fick Sverige sitt första bekräftade fall av coronaviruset. Kort därefter, och som ett direkt resultat av hur hårt man sett att viruset slagit mot skolorna i Asien, tog representanter för RISE kontakt med Skolverket och SKR med en fråga om hur det svenska utbildningsväsendet förbereder sig inför en potentiell liknande situation.

– Mot bakgrund av den alarmerande utveckling vi kunde se i andra länder insåg vi att vi i Sverige behövde påskynda ett arbete för att minska de negativa konsekvenserna av pandemin i skolväsendet, säger Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE.

Den 12 mars sjösätts Skola Hemma efter en överenskommelse mellan Skolverket och RISE. SKR, Swedish Edtech Industry och UR knyts omgående till projektet, och arbetet med att utveckla stödresurser för skolhuvudmän och en webbplats för att samla dessa tar sin början.

– Det stod ganska snabbt klart att vi skulle behöva utveckla någon form utav aktivt stöd för landets skolor, skolhuvudmän, rektorer och lärare i arbetet med att bedriva undervisning på distans, säger Kjell Hedwall, chef för avdelningen för skolutveckling på Skolverket. Här kommer någonting att hända som kommer att utmana skolväsendet rejält på ett sätt som vi aldrig varit med om tidigare och det kräver extraordinära insatser.

Den här typen av samverkan som har varit så snabbt på fötter och som gett sånt konkret enkelt stöd, det finns ingenstans

Intensivt utvecklingsarbete

Efter bara några enstaka dagars intensivt arbete lanserades webbplatsen skolahemma.se den 16 mars, en samlad plats dit skolpersonal kan vända sig för att hitta vidare till myndighetsinformation, pedagogiskt material och stöd för att kunna undervisa på distans med digitala verktyg. Under den första veckan efter lansering laddas stödmaterial från webbplatsen ned ca 50 000 gånger och projektet får stor spridning i sociala kanaler.

– Det kom väldigt snabbt upp en sajt och den blev väldigt snabbt känd av målgruppen, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKR. Vi gjorde rätt prioriteringar av vad som var nödvändigt att finnas där för huvudmännen, rektorer och lärare.

Dagen efter att skolahemma.se lanserats, den 17 mars 2020, annonserar regeringen Folkhälsomyndighetens rekommendation att all undervisning på gymnasiet, vuxenutbildning och universitet ska bedrivas på distans från den 18 mars.

– Jag tycker att Skolverket fattade ett väldigt modigt beslut, säger Jannie Jeppesen, VD på Swedish Edtech Industry. Den här typen av samverkan som har varit så snabbt på fötter och som gett sånt konkret enkelt stöd, det finns ingenstans. Det är helt unikt.  

Projektet gav någonstans en ökad öppenhet och en slags lustfylldhet i samverkan

Tydligare struktur och fler parter

Efter de första intensiva veckorna för Skola hemma strukturerades samverkansformerna mellan projektets ursprungliga parters. Efterhand kommer fler organisationer att ansluta sig till projektet; Skolforskningsinstitutet, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Rädda Barnen, Göteborgsregionen, Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse och Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Webbplatsen struktureras om och erbjuder fler typer av stödmaterial och en nationell konferens som lockar 5000 deltagare online arrangeras i syfte att skapa ett utökat lärande och erfarenhetsutbyte för skolverksamhet på distans. Utbildningsminister Anna Ekström var en av talarna på konferensen, och konstaterade att ”Jag ser elever som kämpar, men också elever som tagit ansvar. Jag ser en generation som har bevisat ansvarstagande”.

Scenarioplanering inför höstterminen

Inför starten av höstterminen 2020 fokuserar Skola hemma på hur en terminsstart under pågående pandemi kan se ut, med hjälp av scenarioplanering, en strukturerad metod för att planera inför en osäker framtid. Precis som varit fallet med tidigare material som publicerats på skolahemma.se så är scenarioplaneringen iterativ och kommer att förändras när ny kunskap tillförs och omvärlden förändras. Materialet går också att anpassa för användning i den egna verksamheten.

– Materialet gör inte anspråk på att vara fullödigt eller färdigställt utan förutsätter att det används och vidareutvecklas utifrån de lokala förutsättningar och villkor som finns, säger Carl Heath.

Lite drygt tre månader efter att Skola hemma sjösattes är det tydligt för deltagande organisationer att projektet gjort skillnad och fungerat som ett avgörande stöd för skolor, lärare och huvudmän och att det lanserades i rättan tid. Projektet har också förenat myndigheter och organisationer i arbetsformer och med en snabbhet och ett fokus som inte setts tidigare.

– Projektet gav någonstans en ökad öppenhet och en slags lustfylldhet i samverkan, säger Gabriella Thinsz, innehållschef på UR.

– Jag är väldigt nöjd med det som har blivit, säger Kjell Hedwall. Jag kan se att skolsverige har haft fördelar av att Skola Hemma har funnits och kunnat erbjuda det som vi har gjort.

Skola hemma

Under perioden 16 mars till 18 juni har webbplatsen skolahemma.se haft 202 508 besökare, och stödmaterial har laddats ner 105 791 gånger.

Published: 2020-07-02
Carl Heath

Kontaktperson

Carl Heath

Chef Professional Education

Läs mer om Carl

Kontakta Carl

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.