Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Skistar och Future Eyewear satsar på cirkulär affärsmodell med hjälp av RISE

Vintersport- och skidanläggningsbranschen har en kundgrupp som alltmer efterfrågar hållbara produkter och ett minskat resursslöseri. Skidhjälmsmärket Bliz och Skistar som tillhandahåller hjälmar på sina fjällturismanläggningar kom därför till RISE för att få hjälp med en omställning till en mer hållbar och cirkulär affärsmodell.

Det säljs 60 000 skidhjälmar per år i Sverige som till stor del blir till energiåtervinning när de är förbrukade, men där en hel del restprodukter blir deponiavfall, d.v.s. icke återvinningsbara på soptippen.

Skidhjälmstillverkaren Future Eyewear, moderbolaget till Bliz, har sedan länge tillverkat hjälmar till Skistar, och har därför en så pass stor volym av hjälmar i omsättning ― och därmed också ett så stort materialflöde ― att det bör finnas en möjlighet att hitta en affärsmässigt lönsam omställning till en cirkulär ekonomi.

RISE driver redan många tillämpade forskningsprojekt inom cirkulära affärsmodeller tillsammans med olika typer av företag. I praktiken innebär det att man ställer om sitt system så att produkterna får högre nyttjandegrad med förlängd livslängd och att materialen cirkuleras genom återanvändning, återställning, uppgradering eller återvinning. Men en omställning till en cirkulär affärsmodell är många gånger en utmaning. Man måste titta både på livscykelanalyser och utvärdera de miljömässiga effekterna samtidigt som det gäller att hitta en ny affärsmodell som är lönsam och praktiskt genomomförbar.

Skapa förutsättningar ett cirkulärt flöde

I projektet CirkHjälm, som finansieras av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source, tittar man på en affärsmodell där leverantören Bliz skulle kunna låta kunden Skistar abonnera på produkternas funktion i stället för att köpa hjälmarna som de sedan hyr ut. Tanken är att man på så vis kan spara på både kostnader och miljö genom att öka livslängden i existerande produkter.

‒ Bara för att en skidhjälm har en repa i yttre skiktet betyder inte det att hjälmens funktion är förbrukad. I stället kan man fräscha upp och laga en sådan hjälm. Där kommer vi att utarbeta en teknik för reparation och underhåll av hjälmarna. Vi kommer dessutom att undersöka bakterier och olika metoder på desinficering, då Skistar alltid sprayar sina hjälmar efter användning, säger Jan Jonsson, grundare av Future Eyewear.

‒ Självklart måste alla hjälmars funktion och säkerhet testas kontinuerligt och där tittar vi på utveckling av digitala teknologier som inbyggda sensorer, icke-förstörande provning och smarta material, som ska kunna utvärdera hjälmarnas tillstånd och därmed ytterligare förbättra möjligheterna för optimering av nyttjandetiden, berättar Anders Holmkvist, senior projektledare på RISE.

Hjälmarnas design ska också optimeras för cirkularitet beträffande material och sätt att demontera dem. Därtill ska projektet hitta tekniska lösningar för återvinning och tillverkning av nya hjälmar med återvunnet material. Målet med projektet CirkHjälm och som löper under 21 månader, är att skapa förutsättningar för ett cirkulärt flöde av hjälmar genom nya affärsmodeller, produktdesign och tekniker för optimerad livslängd och återvinning. 

‒ Genom cirkulära affärsmodeller och anpassade designkoncept skapas förlängd varaktighet, högre nyttjandegrad och förbättrad recirkulering, förklarar Anders Holmkvist.

Utan RISE hade det varit omöjligt att driva att så här komplext projekt.

Biobaserat material i hjälmens skal

‒ Idén om att titta på hela kedjan kring skidhjälmar uppstod i samband med ett tidigare projekt, där RISE tittade på om vi kunde byta ut fossilbaserade material i våra hjälmar mot mer hållbara alternativ. Man kom då fram till att hjälmens yttre skal kunde tillverkas av ett biobaserat ersättningsmaterial, berättar Jan Jonsson.

RISE testade ett stort antal material med fokus på funktion och hållbarhet. De styrande kraven för skidhjälmar; islag vid -25 grader, visade sig dock vara väldigt utmanande krav.

‒ Ett flertal material och materialkombinationer uppfyllde kraven vid rumstemperatur men när proven kördes vid kalla temperaturer var det få material som klarade kraven, berättar Anders Homkvist.

Det slutliga materialvalet blev den träfiberbaserad biokompositen DuraSense® från Stora Enso. Det är en formsprutningsplast som består av polypropen förstärkt med träfiber och som idag används bl.a. av Gastromax köksredskap. Då polypropen traditionellt inte fungerar bra i extrem kyla lyckades leverantören med olika additiver ta fram en variant av DuraSense® som klarar slag i kyla. 

‒ Vi tittar nu vidare på produktion med detta skalmaterial på våra hjälmar till Skistar samt även på att ersätta kärnmaterialet med ett hållbart material. Dessutom har vi funderingar på att flytta hem produktionen från Asien till Europa, för att på så vis minska transporterna, berättar Jan Jonsson.

I Skidanläggningsbranschens Färdplan för fossilfri konkurrenskraft anges en önskan om ökad cirkularitet av hyrutrustning, varpå Skistar var snabba att nappa på erbjudandet om projektet med cirkulära skidhjälmar.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Lösningar som främjar cirkulär produktanvändning

Projektresultaten kommer skapa förutsättningar för införandet av cirkulära flöden av skidhjälmar hos både Skistar och Future Eyewear. Det övergripande konceptet kommer sedan att kunna implementeras i andra produkter hos industripartners samt inom andra branscher.

‒ Flera olika expertiser inom RISE har belyst ett flertal aspekter som måste lösas för att få lönsamhet. Utan RISE hade det varit omöjligt att driva ett så här komplext projekt. Det är så många delar som måste fungera i hela flödet, alltifrån en lönsam affärsmodell för ett cirkulärt flöde till prestanda och säkerhet av hjälmarna, säger Jan Jonsson.

RISE har den ledande och sammanhållande rollen i hela projektet där Future Eyewear är producent och Skistar slutkund.

‒ Det här är ett tydligt exempel på styrkan vi har inom RISE nu när vi är ett och samma bolag med så många olika kompetenser. I det här projektet drar vi nytta av många expertiser; affärsmodeller för cirkulära flöden, produktdesign optimerad för cirkularitet, funktion, testning och säkerhet av hjälmen, tekniker för reparation och återbruk och återvinning och framför allt en riktig utvärdering av de miljömässiga effekterna i varje del avslutar Anders Holmkvist.

CirkHjälm

 – Cirkulära affärsmöjligheter för skidhjälmar

Projektkonsortiet består av Skistar, Future Eyewear och RISE. Skistar har rollen som slutanvändare av utrustning och stor kunskap om kunders behov och produktnyttjande, Future Eyewear som utvecklare och tillverkare av hjälmar och slutligen forskningsinstitutet RISE som genomför forskning, utveckling och provning inom alla väsentliga delar av projektet.

Finansiering: Re-Source

Projektmål

Skapa förutsättningar för att etablera ett cirkulärt flöde av skidhjälmar. Målet med projektet är därför att bilda kunskap hos relevanta aktörer om affärsmodeller, produktdesign och tekniker för optimerad livslängd och återvinning.

Delmål

  • Affärsmodell för lönsam cirkulärt flöde av skidhjälmar.
  • Produktdesign av skidhjälm optimerad för cirkularitet och tillverkning av prototyper.
  • Teknik för effektiv digitaliserad tillståndskontroll som fältprovas.
  • Teknik för reparation och underhåll som utprovas på befintliga produkter.
  • Teknik för återvinning av uttjänta hjälmar samt tillverkning av nya hjälmar med återvunnet material.
  • Utvärdering av den miljömässiga effekten av de olika delmålen.

Relaterat

Berättelse

Går det att åka på skidor gjorda av biofibrer?

Det försöker de nya och hypade märkena 1000 skis och TUR Snowboards ta reda på tillsammans med Åre skidfabrik och RISE. I projektet Bioskiboard testas om det går att ersätta den traditionella laminerade glasfibern med ett biologis…
Projekt

Framtidens skidhjälm i hållbara material

Skidhjälmar tillverkas idag baserat på traditionella fossilbaserade material. RISE tillsammans med Future Eyewear har inom ramen för Re-Source utlysningen genomfört ett projekt för att hitta lösningar för att implementera hållbara…
Projekt

Re-stick – Cirkulära möjligheter för hockey- bandy- och innebandyklubbor

En sönderbruten klubba från hockey, innebandy eller bandy hamnar idag tyvärr på soptippen. Ett onödigt resursslöseri på ett så dyrbart och eftertraktat material som kolfiber. Materialströmmarna från dessa sporter är relativt väl k…
Expertis

Cirkulära affärsmodeller

Vår expertis inom cirkulära affärsmodeller skapar värde genom att bidra med kunskap företagsledare kan agera på. Vi har under många år byggt expertisen utifrån världens forskning om cirkulär ekonomi (där vi regelbundet också blir …
Område

Cirkulär omställning

Sedan industrialiseringen har vår ekonomiska framgång vilat på en linjär modell; vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av n…
Område

Materialomställning

Materialomställning handlar om att se på material och materialåtervinning på ett nytt sätt – för att nå klimatmål och minska utarmningen av jordens resurser. En lyckosam materialomställning kräver en utveckling till hållbar materi…