Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Självkörande snöröjning för ökad tillgänglighet

Snö, is, blöta löv och grus – anledningarna till att människor inte går eller cyklar under vinterhalvåret är många. Med hjälp av autonoma arbetsfordon kan tillgängligheten på gång- och cykelbanor ökas under vintern, så att fler kan gå och cykla året runt. Men innan självkörande arbetsfordon kan bli verklighet krävs anpassningar av både fordon och infrastruktur.

Kan snöröjningen skötas mer effektivt med obemannade fordon? Det ville Viveca Wallqvist, senior forskare på RISE, ta reda på när hennes pappa blivit sjuk och hade svårt att ta sig fram med rullatorn i vinterväglaget. När hon inte hittade någon internationell forskning på området tog hon initiativet till projektet Barmark som ska undersöka hur ett obemannat arbetsfordon kan interagera med sin omgivning och hur infrastrukturen måste anpassas för att automatiserad vägdrift ska kunna bli verklighet.

– Det finns ett behov av ett mer robust system för snöröjning och vägunderhåll, säger Viveca Wallqvist. Det blir dessutom allt svårare att få tag på förare till den här typen av fordon. Sen gör klimatförändringarna att en helt annan beredskap krävs, så utmaningarna är flera.

Anpassning av både fordon och infrastruktur

Att köra ett arbetsfordon utan förare är inget som låter sig göras utan ansträngning. I ett första steg har projektet byggt om ett arbetsfordon från Lundberg Hymas så att det går att fjärrstyra. I nästa steg kommer fordonet att modifieras ytterligare, så att det styrs av sensorer. Men effektiviteten hos arbetsfordonen kräver också anpassning av infrastrukturen i sig.

– Att anpassa fordonen är en viktig del i det här arbetet, förklarar Viveca Wallqvist. Men det är minst lika viktigt att titta på hur miljön där fordonen ska arbeta kan anpassas. Gatuytorna för cyklister och fotgängare är inte standardiserade, och bjuder på en flora av hinder och svårigheter; det kan vara lämnade elsparkcyklar, felparkerade bilar eller feltänk i utformningen av vägarna. Som det ser ut idag behöver snöröjare ofta ha med sig bärgare för att kunna göra sitt jobb.


Det är svårt att hitta personal som är beredda att ställa upp på jour och obekväma arbetstider

Bättre och säkrare arbetsmiljö

Förutom att öka tillgängligheten till gång- och cykelbanor vintertid så kan en övergång till automatiserade arbetsfordon på sikt innebära att det finns färre personer ute och kör. Föraryrket går mer emot en roll som operatör, där ett antal personer i en central kan övervaka och vid behov fjärrstyra ett större antal obemannade fordon ute i trafiken.

– Generellt hoppas vi kunna skapa mer attraktiva yrken med en betydligt bättre och säkrare arbetsmiljö, säger Viveca Wallqvist. Som det ser ut idag vill man till exempel inte ha en förare i fordonet för att röja en osäker och otillgänglig fjällväg eller för att klippa gräset i en rondell. Sen hoppas vi också kunna bredda yrket och även göra det tillgängligt för personer med funktionsvariation.

I en rapport från Trafikverket om vintern 2017/2018 lyfts också resursfrågan i transportbranschen fram som en framtida utmaning. Här skulle obemannade arbetsfordon också kunna spela en avgörande roll.

– Som det ser ut idag är det svårt att hitta personal som är beredda att ställa upp på jour och obekväma arbetstider, säger Viveca Wallqvist. Kan vi hitta nya sätt att arbeta där en operatör kan hantera flera fordon gör det att samma personal inte behöver ha jour lika ofta.

Trygghet i fokus

Barmark-projektet avslutas i maj 2020, och till dess hoppas Viveca Wallqvist att man kommit ytterligare en bit på väg med anpassning av arbetsfordon och infrastruktur. Dessutom ska projektet hinna titta på hur människor upplever obemannade arbetsfordon i trafikmiljön.

– När vi gör tester i kontrollerad miljö kommer vi att fästa kameror på testdockor på ett sätt som låter människor uppleva känslan av att ett stort obemannat fordon närmar sig. Här kommer vi att arbeta för att ta reda på hur trygga vi känner oss med att dela  utrymme med de här fordonen, avslutar Viveca Wallqvist.


Viveca Wallqvist

Kontaktperson

Viveca Wallqvist

Senior Forskare

+46 10 516 60 76
viveca.wallqvist@ri.se

Läs mer om Viveca