Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Simulerade attacker skapar cyber­säkerhet

Nästan alla arbetsplatser genomför regelbundna brandövningar för att testa om sprinklersystemen funkar och för att säkra upp att folk vet var uppsamlingsplatsen ligger. I dagens alltmer digitaliserade samhälle borde det vara lika självklart att testa organisationens förmåga att stå emot och hantera IT-attacker. För att hjälpa företag och organisationer att bli bättre på digital säkerhet öppnar RISE en testbädd för cybersäkerhet i Kista. Det blir en plats för utbildning, test och verifiering där organisationer kan stresstesta sina system utan att riskera den löpande verksamheten.

Det som för tillfället är ett alldagligt kontorslandskap i ett av många höghus i Kista ska under hösten byggas om till en modern test- och utbildningsmiljö för cybersäkerhet. Fönster ska sättas igen och armerade väggar ska byggas upp för att enligt konstens alla regler skapa en miljö som håller högsta säkerhetsklass. I RISE cyber range kommer det finnas alla resurser som behövs för att genomföra krisövningar genom att exempelvis bygga upp en kopia av ett system som sedan utsätts för simulerade attacker.

Trygg testning i kontrollerad miljö

I en cyber range kan man bygga en virtuell miljö som är helt kontrollerad, och erbjuda verktyg för att skapa stabila och säkra IT-system. En möjlig kund kan vara ett företag som vill testa nya delar i ett system för att se om man byggt det på rätt sätt och identifiera eventuella svagheter. Syften är förstås att testa de tekniska systemen, men lika viktigt är att säkra att rutiner och organisation fungerar optimalt.

– Vi vill göra det enkelt att jobba med de här frågorna som ofta upplevs som svåra. Istället för att bara fokusera på problemen borde vi se cybersäkerhet som möjliggörare för innovation och utveckling, säger Jenny Sperens som arbetar med strategi- och affärsutveckling på RISE.

Varje gång vi lämnar ifrån oss data digitalt kan informationen användas på en mängd olika sätt. De som utför hackerattacker vill komma åt information i olika syften. Det kan handla om att använda data om enskilda individer eller begära lösensumma för specifik känslig företagsinformation. Att stärka samhällets motståndskraft mot den typen av angrepp blir allt viktigare, och Jenny Sperens förutspår att marknaden för testmiljöer inom cybersäkerhet kommer att växa stadigt.

Nya möjligheter för test och demo

Målgruppen för RISE cyber range är både industri och offentlig sektor. Många mindre och medelstora bolag saknar ofta resurser och egen infrastruktur för att göra den här typen av tester. Den nya siten i Kista är ett sätt att tillgängliggöra test- och demomiljöer för cybersäkerhet till kunder och samarbetspartners. Det blir också en naturlig plats för kompetensutveckling och träning där det är lätt att få tillgång till expertis. RISE team för cybersäkerhet består av en kärngrupp på omkring 20 personer. Till det kommer ett antal andra experter på cybersäkerhet inom olika verksamhetsområden, exempelvis transport. Kombinationen av teknikexperter och experter på specifika områden ger stora möjligheter.

– Inom RISE är vi duktiga på användarbeteende och är vana vid att sätta ihop tvärfunktionella team. Det är särskilt viktigt inom cybersäkerhet då det utöver rent tekniska lösningar handlar mycket om security by design och om att lära från varandra, mellan olika domäner, säger Jenny Sperens.

Den nya anläggningen ger också ökade möjligheter för tillämpad forskning och innovation inom cybersäkerhet och verksamheten kommer att byggas ut stegvis. Utvecklingen görs i dialog med andra aktörer.

– Vår förhoppning är att med ökad tillgång till miljöer som en cyber range så ökar vi också graden av kompetensutveckling och att industri och offentlig sektor blir ännu duktigare på digital säkerhet. Det är viktigt att få upp de här frågorna på bordet och hjälps åt i en tid då vi kopplar upp allt och alla, avslutar Jenny Sperens.

Publicerad: 2019-09-13
Shahid Raza

Kontaktperson

Shahid Raza

Enhetschef

Läs mer om Shahid

Kontakta Shahid
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.