Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sensorer ger säkrare broar med längre livslängd

För att broar ska vara säkra och kunna användas i många år måste de besiktas. Dagens inspektioner görs med jämna intervall – och inspektörernas ögon är det viktigaste verktyget.

Men med hjälp av sensorer kan deras arbete underlättas och bli mer exakt.

– Kanske kan sensortekniken även användas som ett automatiskt varningssystem för trafikändamål. Till exempel en skylt som säger ”stopp för tung trafik” om det är uppenbart att bron är hårt belastad, säger Miguel Prieto, forskare vid RISE.

RISE har bred kunskap och expertis inom området betong och cement. Slitage och aktivt underhåll av konstruktioner som broar är viktiga frågor för framtiden.

Med hjälp av sensorer är det möjligt att samla in stora mängder data om vad som händer i en bro i realtid. Man kan till exempel mäta hur mycket bron böjer sig när den utsätts för tung trafik, och om ökningen är stor är det ett tecken på att något påverkar bron. Dessutom kan man mäta hur mycket ett pelarfundament flyttat sig efter en översvämning.

– En av utmaningarna är att tolka alla insamlade data. Idag kan vi samla in stora mängder information, men uppgifterna måste bearbetas för att vara användbara, säger Patrick Fontana, forskningsledare på RISE.

Trafikverket inspekterar alla broar minst vart sjätte år. Men med ett kontinuerligt flöde av sensorinformation skulle inspektionerna kunna bli betydligt enklare att genomföra. Dessutom kan sensorsystemen användas som varningssystem som signalerar att något oväntat har inträffat och att inspektionen behöver tidigareläggas.

Det här är inte bara en fråga om säkerhet. Med rätt information om brons tillstånd kan man vidta lämpliga åtgärder för att även förlänga dess livslängd. Kungliga Tekniska högskolan har övervakat Lidingöbron med sensorer. Det är inte tänkt att sensorövervakningen ska ersätta de ordinarie inspektionerna, men informationen från sensorerna om vad som händer i bron har gjort det möjligt att skjuta upp byggandet av en ny bro. RISE deltar i projektet med expertis från SICS-enheten.

Miguel Prieto är forskare vid RISE och har lång erfarenhet av att studera vilka indikatorer man ska fokusera på när man mäter tillståndet hos en bro.

– Det är ingen större idé att övervaka bara för sakens skull. Man måste veta vad man letar efter.

När det gäller brounderhåll är det ofta bättre med förebyggande underhåll, alltså att vidta åtgärder där det behövs innan det blir ett problem. Det arbetet kan göras ännu mer exakt med hjälp av sensorer.

– Jag ser den praktiska nyttan med det här, säger Miguel Prieto. I det långa loppet kan man också tänka sig ett system som är sammankopplat med trafiken och samhället. Automatiska skyltar skulle kunna meddela att man bör sänka farten om systemet upptäcker att bron är tillfälligt hårt belastad på grund av tung trafik eller extrema väderförhållanden.

Profile image

Miguel Prieto Rábade

Senior forskare

miguel.prieto@ri.se

Läs mer om Miguel