Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Samspel mellan stat och industri ska skapa ett fossilfritt Sverige

Sverige har unika förutsättningar för att bli världens första fossilfria välfärdsland. Sju riksdagspartier antog tillsammans det gemensamma klimatmålet att Sverige ska vara klimatneutralt senast 2045 och nu har 13 industribranscher utvecklat färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Och fler färdplaner presenteras inom kort.
- Fossilfritt Sverige 2045 är en unik och oerhört viktig satsning, säger Markus Norström, affärs- och innovationsområdeschef Energi och biobaserad ekonomi på RISE.

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. Initiativet samlar idag över 400 företag, kommuner, städer, organisationer, institut och nätverk som alla delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete.

Stor del av arbetet ligger på näringslivet

Det krävs en transformation av hela samhället och en stor del av det praktiska arbetet för att nå målet, ett fossilfritt Sverige 2045, ligger hos näringslivet. Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att 13 olika branscher nu tagit fram sina egna färdplaner för hur de ska bli fossilfria. Och under våren 2020 kommer ytterligare flera färdplaner att presenteras.

– Att det är branscherna som format och nu även driver färdplanerna och att det inte är styrt uppifrån skapar bra förutsättningar för att nå målen, säger Markus Norström.
 

RISE varit med i framtagandet

Att branscherna själva tagit på sig uppdraget att ta fram färdplanerna har gjort att de ser olika ut. Färdplanen för digitaliseringskonsultbranschen är till exempel inriktad på hur man kan bidra till andra branschers fossilfrihet till skillnad från andra branschers färdplaner som är mer inriktade på hur man själv kan nå fossilfrihet. RISE har varit med i framtagandet av flera av färdplanerna. Ibland som tekniska rådgivare och i flera fall även som processledare. En av färdplanerna som RISE har processlett är färdplanen för gruv och mineralbranschen.

– Nu står Sverige i startblocken för att börja realisera de 13 färdplanerna och det är nu det svåra arbetet tar vid. Färdplanerna ger en god grund, men det kommer att komma utmaningar när man går till konkret handling. Det är komplexa system och många aktörer som ska gå i takt, säger Markus Norström.

Det vi har skapat i Sverige är unikt

Tango mellan stat och industri

För att realisera färdplanerna krävs ett samspel mellan stat och industri.

– Vi ser idag en del utmaningar och hinder för omställningsprocessen. Det rör till exempel tillståndsprocesser som tar allt för lång tid, regler som behöver ses över och stimulans av det man vill se mer av samtidigt som man beskattar det man vill få bort. Fossilfritt Sverige sammanställde därför i slutet av 2019 en förslagslista på 27 punkter som ska underlätta för företagen att genomföra färdplanerna. Listan visar tydligt på vilka utmaningar vi har och att företagen inte klarar omställningen utan att staten skapar rätt förutsättningar. Det krävs helt enkelt en tango mellan stat och industri, säger Markus Norström.

Gemensamma utmaningar

Många av utmaningarna går igen i flera färdplaner. Det mest effektiva vore att de gemensamma utmaningarna hanteras tillsammans mellan de olika färdplanerna

– Några av de gemensamma utmaningarna rör till exempel finansiering och riskdelningsmodeller, digitalisering, CCS (koldioxidavskiljning och lagring) eller energi- och vätgasfrågor. Genom att finna lösningar på dessa gemensamma utmaningar kan flera branscher komma längre i realiseringen av sina färdplaner, berättar Markus Norström.

Under våren 2020 kommer fler färdplaner att presenteras.

– Flera branscher arbetar med sina färdplaner nu för att presenteras under våren 2020. Två av de viktigaste färdplanerna av dessa tycker jag är färdplanen för energibranschen och drivmedelsbranschen, säger Markus Norström.

Unikt initiativ i Sverige

Att Fossilfritt Sverige har samlat till dialog mellan stat och de olika branscherna är unikt. Initiativet samlar kunskapen och viljan i de olika samhällssektorerna och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet.

– Det vi har skapat i Sverige är unikt och jag tror att vi har väldigt bra förutsättningar för att påskynda omställningen som världen kräver. Att bidra till att förverkliga dessa färdplaner ligger helt i linje med RISE uppdrag och vi kommer göra allt vi kan för att stötta processerna, avslutar Markus Norström.

Markus Norström

Kontaktperson

Markus Norström

Affärs-och innovationsområdeschef

+46 10 516 58 84

Läs mer om Markus

Kontakta Markus
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.