Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Säkrare läkemedel med smarta etiketter

Läkare Utan Gränser arbetar ofta i miljöer som saknar infrastruktur. Finns inte bra vägar, elektricitet och vatten blir det svårare att ge medicinsk hjälp. En stor del av de mediciner och vacciner som ges till patienter är temperaturkänsliga och måste hålla mellan två och åtta grader för att inte skadas. I ett samverkansprojekt utvecklas en ny lösning för övervakning av temperatur med målet att bekräfta en obruten kylkedja.

När fältarbetare vid Läkare Utan Gränser signalerat att det var många problem med att övervaka kylkedjan hela vägen fram till patienterna, togs frågan först vidare i interna arbetsgrupper.

– Vi undersökte vilka lösningar som fanns tillgängliga, men ville även undersöka vilka möjligheter som kunde användas på lite längre sikt, berättar Marpe Tanaka vid Läkare Utan Gränsers svenska innovationsenhet.

Smart etikett visar temperaturen

Behov mötte möjlig lösning via ett forum på nätet för öppen innovation, där Marpe Tanaka kom i kontakt med Tommy Höglund vid RISE Acreo. En enklare demo som visualiserade grundkonceptet för en smart etikett för temperaturmätning togs fram.

Tanken var att den smarta etiketten, baserad på tryckt elektronik, fästs på varje förpackning nära medicinen eller vaccinet. Vid slutdestinationen läser mottagaren av etiketten och kan se information om paketet utsatts för skadliga temperaturer under någon del av transporten. De indikatorer som används i dag är oftast fästa längre ut på försändelsen, i de flesta fall på transportlådorna, och mäter temperaturförändringen på kemisk väg med ett material som ändrar färg allteftersom temperaturen stiger.

Fälttest i Bangladesh

I ett första Vinnova-finansierat projekt testades konceptet och en mindre fältstudie genomfördes under första kvartalet 2017 i Bangladesh. I ett efterföljande projekt undersöks nu om produktionen kan skalas upp med rimlig kvalitet och robusthet.

Kylkedjan består av förvaring och transport. Ibland delas försändelser upp i mindre förpackningar för vidaretransport, och överblicken av vad som egentligen sker blir sämre och sämre ju längre ut i fält medicinen eller vaccinet kommer.

– Generellt är det här ett stort problem för oss och andra humanitära organisationer. Ofta vet man inte om kylkedjan har brutits. Risken är att substanserna har sämre potens än de borde eller inte är verksamma alls, säger Marpe Tanaka.

Behovet av kylkedja i fält är stort

Läkare Utan Gränser transporterar hundratals olika läkemedelsprodukter som är i behov av kylkedja ut i fält. Stora grupper berörs, under 2017 vaccinerade organisationen exempelvis närmare 3 miljoner personer mot mässling och hjärnhinneinflammation.

Läkare Utan Gränser har flera innovationsenheter. Den i Sverige startade 2012 för att på ett mer strukturerat sätt än tidigare pröva möjligheten att dra nytta av organisationer och resurser i omvärlden för att lösa problem.

– Eftersom Läkare Utan Gränser är en akutorganisation har det ibland funnits en risk att vi ägnat oss mer åt att släcka bränder än att jobba förebyggande. Ofta vet vi rätt väl vilka behoven är i fält, men ibland saknar vi specifika kompetenser och resurser inom organisationen för att kunna driva vissa innovationer framåt. Inom den svenska innovationsenheten har vi nu utvecklat en metod för att organisera innovationer och i den processen vill vi ha utbyte med externa samarbetspartners.

Samarbete som ger långsiktiga möjligheter

Marpe Tanaka beskriver vad han och Läkare Utan Gränser lärt sig av samarbetet med RISE.

– Det har varit väldigt intressant, och både bra och jobbigt. Det finns otroligt mycket kunskap inom RISE men utmaningen är olika förväntningar och målsättningar. Att balansera Läkare Utan Gränsers humanitära behov med de mer kommersiella ambitionerna hos RISE och andra aktörer är ett sådant exempel. Samarbetet har också lärt oss hur det går till att ta fram nya produkter. Inom Läkare Utan Gränser har vi ibland lite svårt att se över längre tidshorisonter, att det tar år innan en produkt är klar för användning. Vi vill fortsätta med liknande projekt men behöver hitta områden med kortare tidsperspektiv som gör det lättare att få support internt. Samtidigt inser vi vikten av att påverka utvecklingen av lösningar med potential att förändra hur vi arbetar i framtiden.

Fakta

Utvecklingsarbetet har involverat RISE (design, forskning, projektledning), Läkare Utan Gränser (idégivare, kunskap om användning, kravställare), Beneli (tryckeri) och svenska företaget TSS (verksamt inom övervakning av kylkedja för läkemedel).

Publicerad: 2018-10-04
Björn Norberg

Kontaktperson

Björn Norberg

Forsknings- och affärsutvecklare

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.