Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så skyddas Sundsvallsbron från att rosta sönder

På grund av ett bakterieangrepp rostar Sundsvallsbron i snabbare takt än det var tänkt och den riskerar att inte hålla i de 120 år som planerat. RISE har tittat på möjliga metoder för att komma till rätta med problemet.

Sundsvallsbron invigdes i slutet av 2014 och är tänkt att underlätta resor mellan den norra och den södra delen av Sundsvall. Istället för att åka rakt genom Sundsvalls innerstad går trafiken nu via bron över fjärden.

Bron rostade snabbare än väntat

Bara några månader efter invigningen upptäckte Trafikverket att korrosionshastigheten på stödkonstruktionen till brofundamenten var betydligt högre än förväntat. Man drog slutsatsen att även om det inte var någon akut fara, skulle bron inte hålla de 120 år som var målet.

För att få hjälp att analysera problemet och hitta en lösning kontaktade Trafikverket RISE. Under hela 2015 arbetade RISE med att först inventera alla tänkbara sätt att korrosionsskydda brostöden och sedan med att prova de mest lovande metoderna.

− Med RISE hjälp kom vi fram till en tekniskt och ekonomiskt optimal lösning på problemet, säger Magnus Borgström, projektledare för brobygget.

Katodiskt skydd hejdar korrosion

Den metod som i dag förordas är katodiskt skydd, som går ut på att en spänning kopplas in mellan anoder placerade i vattnet och på de rostande brostöden. Ström kopplas sedan på som gör metallen immun och rostangreppet stoppas.

– Det är en beprövad metod och används främst i havsvatten för fartyg och inom offshore. Utmaningen har i detta fall varit att få ett väl fungerande system i det bräckta vattnet i Sundsvallsfjärden, säger Bertil Sandberg på RISE.

Bertil Sandberg

Specialist

bertil.sandberg@ri.se

Läs mer om Bertil