Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så ska vi lära oss att lita på robotar

Svenskar är positiva till artificiell intelligens, AI. Men när systemen kommer närmare inpå livet blir vi mer skeptiska. Nu satsar RISE på att öka kunskap och förståelse för konsekvenserna av teknikanvändning i allmänhet, och AI i synnerhet.

Media, industrin och forskarvärlden – alla pratar om artificiell intelligens. På RISE har fokusområdet "Den uppkopplade individen" startats för att skapa och samla kunskap om individens roll i det uppkopplade samhället. Verksamheten ska bland annat arbeta med hur människor påverkas av artificiell intelligens och algoritmer. Jacob Dexe, som leder fokusområdet, är med i arbetet som ska lägga grunderna till hur RISE ska arbeta med artificiell intelligens ur ett etiskt perspektiv.

Höga ambitioner

Ambitionerna för vad organisationen ska åstadkomma på området är högt ställda.

– Jag tror på allvar att vi i Sverige kan bli ledande i frågor som rör hur människan kan förhålla sig på ett etiskt hållbart sätt till artificiell intelligens, säger Jacob Dexe.

På andra håll i världen har forskning och utveckling av intelligenta system kommit längre jämfört med Sverige. Främst i USA där det finns mer av såväl människor som kapital för att kunna utveckla den mest avancerade tekniken. I kölvattnet av teknikutvecklingen har den internationella debatten om det datadrivna samhället stått mellan dem som tror att artificiell intelligens blir mänsklighetens undergång, och de som tror att intelligenta system blir räddningen.

Robotar som fattar beslut

Jacob Dexe tycker att den svartvita uppdelningen för eller emot är för enkel. Han pekar på att robotar har varit en del av samhället under lång tid, exempelvis i processindustrin.

– Det nya är att maskiner blir allt bättre på att fatta beslut. Fram till nyligen har människan haft monopol på beslutsfattande. Nu måste vi lära oss att förhålla oss mer moget till att intelligenta system också kan det, säger Jacob Dexe.

Han anser att den viktigaste uppgiften just nu är att fördjupa kunskaperna om hur människan påverkar intelligenta system och på vilka grunder systemen fattar sina beslut.

– Ett system kan agera rasistiskt och diskriminerande, men det sker därför att vi människor har skapat beslutsunderlaget. Vi bygger in skevheter utan att vara medvetna om det. Vi behöver bli bättre på att analysera orsak och konsekvens i intelligenta system, säger Jacob Dexe.

Med ökad kunskap kommer förtroendet 

När kunskaperna om intelligenta system har blivit djupare tror Jacob Dexe att förtroendet för artificiell intelligens kan öka.

– Just nu visar undersökningar som RISE varit med om att ta fram att svensken i allmänhet tror på AI, men bara så länge tekniken inte är en del av den egna vardagen.

– I framtiden tror jag att vi får mer transparenta system som vi har lättare att känna förtroende för. Sverige kan bli ett föregångsland. Vi har viljan, kunskapen och resurserna att göra verkstad av kombinationen transparens, etik och AI, säger Jacob Dexe.