Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så ska vi cybersäkra en uppkopplad framtid

I en tid där vi driver på för ökad digitalisering och blir allt mer uppkopplade ökar samtidigt exponeringen för attacker, spionage och missbruk av data. Fientlig manipulation av offentliga data kan ta sig rakt in i hjärtat av vår demokrati och cyberattacker kan släcka ner den uppkopplade industrins verksamhetskritiska system. Är vi riggade för en ny uppkopplad framtid? Hur ska Sverige som är världsledande på digital innovation bli lika bra på cybersäkerhet? Det här är frågor som behöver ökat fokus.

1177. Transportstyrelsen. Facebook. Alla är de exempel på när data exponerats eller överlåtits till tredje part. Och alla fungerar de som en utgångspunkt för att lyfta säkerhetstänket generellt. Vårt allt mer datadrivna och uppkopplade samhälle driver tjänste- och produktskapare att prioritera digital säkerhet tidigare i utvecklingskedjan.

– Om vi säger att vi ska ha ett datadrivet samhälle så bygger det på tillit. På att man samlar in och delar data. Om data missbrukas eller hamnar i fel händer så skadas tilliten, säger Shahid Raza, enhetschef på RISE. För ett bolag kanske kunder slutar att köpa den här uppkopplade tjänsten, men för offentlig sektor kan det få mycket större konsekvenser för samhällsutvecklingen.

Övning ger färdighet

De renodlade cyberattackerna för att till exempel stjäla data eller slå ut funktioner hos uppkopplade prylar eller samhällskritisk infrastruktur är en annan sida av begreppet cybersäkerhet. Att lära sig bemästra sådana attacker kan från och med i höst göras i en ny så kallad cyberrange i Kista. I korthet sätts en kopia av det egna systemet upp och incidenter simuleras. Lite som en krisövning för att testa att organisationen är på tårna och att rutiner fungerar, fast med cyberattacker.

– Vi måste kompetensutveckla på bred front, träna och simulera verkliga attacker för att bli bra på det här. Då behövs träningsanläggningar och möjlighet till kompetensutvecklingsaktiviteter, säger Shahid Raza. Det kommer RISE att börja erbjuda i Kista till hösten.

RISE är en nationell resurs

Mycket av arbetet med att driva på den digitala transformationen inom industrin och offentlig sektor kräver, utöver ökad insikt, ofta nya lösningar på tekniska knepigheter. RISE har under många år byggt upp expertis kring cybersäkerhet och har idag en ledande grupp inom säkerhet för Internet of Things (IoT). Andra expertisområden är moln-, mjukvaru-, 5G och AI-relaterad säkerhet. I och med konsolideringen till ett RISE kompletteras den specifika cybersäkerhetexpertisen med domänexpertis, och aktörer kan tillsammans med RISE driva forsknings och innovationsprocesser i hela värdekedjan.

I ett projekt med identitetsföretaget Nexus Group lyckades forskarna ta fram ett lättviktsprotokoll som nu blir en ny standard för säkra, automatiska interaktioner. För en IoT-värld med miljontals uppkopplade prylar utan egen beräkningskapacitet och användargränssnitt var det en lösning på ett tydligt behov.

Bättre lösningar krävs

Ett annat område med många projekt är e-Hälsa där trenden går mot stöd och rådgivning på distans. Det innebär till exempel att patientdata behöver delas på ett säkert sätt mellan hemmet, vårdgivare och leverantören av plattformen. Ett aktuellt projekt görs med Solna stad som partner inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

– Här är återigen en fråga om hur den digitala säkerheten ska hanteras. Vi behöver utveckla bättre lösningar än vad som är ”state of the art” idag för att få e-Hälsa att etableras fullt ut, säger Shahid Raza.

Finansiering finns att söka

Utöver de nationella finansieringsmöjligheterna kommer cybersäkerhet i EU:s nästa forskningsprogram Horizon Europe som löper 2021–2027 vara  ett utvalt område att söka finansiering inom. Dessutom sjösätts ett nytt initiativ, Digitala Europeiska Programmet, som under samma period ska fördela två miljarder euro till cybersäkerhet. RISE är idag med i ett av fyra pilotprojekt, Concordia, som drar upp riktlinjerna för dessa satsningar.

– Här måste Sverige som ligger långt fram säkerställa att ny kunskap och pengar kommer svensk industri till nytta, säger Shahid Raza. Och inte minst vara med och driva området framåt.

Shahid Raza

Kontaktperson

Shahid Raza

Enhetschef

Läs mer om Shahid

Kontakta Shahid
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.