Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så ska farliga kemiska ämnen fasas ut

Hur kan golv på förskolor bli mer giftfria? RISE driver Substitutionscentrum för att informera om och ge råd kring hur vi kan minska problematiska kemikalier i samhället.

Substitutionscentrum ska fungera som ett stöd och en mötesplats dit både företag och den offentliga sektorn kan vända sig. På, och knutet till, centret finns stor kunskap i form av forskare, men även kommunikatörer. Substitution betyder ”byte” och syftar till att man ska fasa ut en riskfylld användning av bevisat farliga kemiska ämnen. Man kan då byta till ett mindre problematiskt ämne, material eller metod. Gudrun Bremle från RISE är centrumledare sedan maj 2018.

– Från början kommer initiativet från myndigheten Kemikalieinspektionen som sett att det finns behov av stöd. Den statliga utredning som gjorts visar också på en bredd av behov och möjligheter att hjälpa. Det är ofta svårt att tillgodogöra sig all kunskap man behöver och veta hur man ska agera, både i ett företag och i offentlig verksamhet, säger Gudrun Bremle.

Golv på förskolor innehåller ofta PVC-plast

Ett exempel är vissa mjukgörande ämnen i PVC-plast i golv som bl an finns på förskolor. Ämnena är giftiga och kan tränga in i våra celler, där det kan orsaka skador. Vad kan man välja för material eller mjukgörare istället? Substitutionscentrum kanske inte alltid har svar på en fråga men kan agera för att hitta en lösning. Ibland kan centret bli ett slags sambandscentral för att föra aktörer samman.

– Kanske vet Medelstort företag nummer 1 mer om hur man byter ut en kemikalie i en tillverkningsprocess än Medelstort företag nummer 2. Man kan då dela med sig av sin kunskap och skapa nätverk.

Vill öka kunskapen om farliga kemikalier 

Gudrun Bremle och hennes kollegor har också i uppgift att jobba med utbildningar och kommunikation kring substitution.

– Vi har fått anslag från staten till fyra års verksamhet till att börja med. Ett av de viktiga målen med arbetet under den här tiden blir att få upp frågan på agendan genom kommunikation, och öka kunskapen. Att prata om farliga kemikalier kan vara känsligt, och processerna att byta ut dem kan ofta vara långsamma och kostsamma.

Substitutionscentrum har redan fått uppmärksamhet utanför Sveriges gränser. Inom EU tittar man på Sverige som ett gott exempel.

– Det är mycket positivt, och roligt att vi på RISE får stå som drivande i frågan. Vi vill också kunna utbyta erfarenheter med övriga Europa och världen. Det finns, återigen, mycket att lära av varandra, säger Gudrun Bremle.

 

Läs mer om Substitutionscentrum på ri.se/substitutionscentrum


Profile image

Anna Jacobs

Centrumledare för substitutionscentrum

+46 10 228 45 30
anna.jacobs@ri.se

Läs mer om Anna