Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så kan vi förstå elbilarnas miljöpåverkan

Hur miljövänlig är en elbil jämfört med en snål dieselbil? Och vilken miljöpåverkan orsakar tillverkningen av elbilarnas batterier? Den bilköpare som vill göra ett klimatsmart val i bilhallen blir lätt förvirrad då en enskild bilmodell kan få helt olika utsläppssiffror beroende på hur man räknar. För att skapa en mer rättvisande bild har forskare vid RISE genomfört en studie av livscykelanalyser av elbilar och tagit fram riktlinjer för hur analyserna bör göras.

Trots att en av de vanligare elbilarna på marknaden idag kan släppa ut allt mellan 13 och så mycket som 243 gram koldioxid per kilometer beroende på hur man räknar, är forskarvärlden ganska överens om att elbilar har fördelar jämfört med bensin- och dieselbilar när det gäller utsläpp av koldioxid.

Att ett enskilt fordon kan få helt olika miljöresultat handlar mycket om att det inte finns någon etablerad standard för hur man ska göra en livscykelanalys (LCA) av elfordon. För att förstå hur resultaten kan se så olika ut har forskare vid RISE gått igenom mer än 100 LCA-studier om utsläpp från elfordon inom ramen för forskningsprogrammet ”Energieffektivisering i transportsektorn” som finansierats av Energimyndigheten.

– LCA är ett kraftfullt verktyg, men när det handlar om att avgöra miljöpåverkan måste man göra en rättvis och transparent jämförelse. Det handlar också mycket om hur man ser på framtidens energiförsörjning, säger Patrik Klintbom som är forskare inom hållbara transporter vid RISE.

Elbilarna utvecklas snabbt

En LCA-studie är uteslutande gjord med god intention, men den data man utgått från kan vara inaktuell då det sker en snabb teknisk utveckling när det gäller elfordon. Batterierna blir allt bättre, och tillverkningen av dem börjar ske på ett mer hållbart sätt. Det här är faktorer som gör att den data som används i en LCA-studie kan vara inaktuell inom väldigt kort tid.

En livscykelanalys för ett fordon består grovt räknat av fyra delar. Råmaterialutvinning, tillverkning, användning och omhändertagande av det uttjänta fordonet. När det gäller användningens påverkan på koldioxidutsläppen blir det ofta en diskussion om hur elen produceras. Eftersom elbilar är nya användare på elmarknaden räknas det ibland med att elen till dessa behöver komma från importerad kolkraft då den fossilfria inhemska elen inte kommer att räcka. Men även om elbilar till viss del skulle drivs på kolkraftsel menar Patrik Klintbom att det är viktigt att se åt vilket håll vi är på väg.

– Dagens elsystem innehåller mycket fossil energi, men framtidens produktion kommer att se helt annorlunda ut. Sol och vindenergi är på stark tillväxt. Om 20 till 30 år när det finns många elfordon på vägarna kommer läget vara ett helt annat.

Det är väldigt viktigt att vara tydlig med sammanhanget

Tydlighet kring hur man har räknat

En slutsats som Patrik Klintbom tillsammans med kollegerna Patricia van Loon och Linda Olsson kommit fram till är att det är viktigt att vara transparent kring hur en livscykelanalys har gjorts.

– Det är väldigt viktigt att vara tydlig med sammanhanget. Om jag gör en LCA-analys där jag utgår från att jag bara ska köpa el från kolkraftverk till min elbil blir det förstås höga siffror när det gäller koldioxidutsläpp. Den LCA-siffran blir korrekt för det enskilda fordonet men säger ingenting om elbilars generella miljöpåverkan.

I RISE projekt ingick också att ta fram riktlinjer för LCA-studier av elbilar. De ska fungera som en konkret handledning för genomförare av LCA-analyser och riktar sig exempelvis till personer som jobbar med utveckling inom fordonsindustrin. Där beskrivs vad som är viktigt att tänka på och vilka metoder som finns. Att elproduktionen förväntas förändras är en sådan sak som behöver tas med i beräkningarna för att få en rättvis bild. I rekommendationerna trycker man också på hur viktigt det är att ta reda på vilka material fordonet innehåller. Det handlar om ett tidskrävande arbete där det krävs att man går hela vägen tillbaka till gruvan för att ta reda på hur exempelvis brytningen av litium påverkar.

Batteriernas påverkan

Just batterierna står för en stor del av ett elfordons ekologiska avtryck. Om man gör en LCA bara för batteriet fångar man upp en stor del av bilens totala utsläpp. Därför är en av rekommendationerna att göra en detaljerad analys tillsammans med leverantören. En annan aspekt handlar om att få med utsläppen som orsakas av utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Mycket tyder på att LCA-studier kommer att bli allt viktigare i framtiden.

– Det talas om att det kommer att införas livscykelkrav för fordon inom EU de kommande åren. Och nya miljöbilsdefinitioner kan komma att ha en livscykelkomponent som göra att bilar med större batterier exempelvis kommer att straffas, säger Patrik Klintbom.

Published: 2019-11-04
Patrik Klintbom

Kontaktperson

Patrik Klintbom

Senior Researcher

Läs mer om Patrik

Kontakta Patrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.