Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Så kan data från hälsoappar hjälpa vården

Allt fler använder sig av hälsorelaterad teknik och samlar via appar och sensorer in data om sin egen hälsa. På sikt kan detta skapa förutsättningar för god, individbaserad hälsovård.

I mer än hundra år har den som är krasslig gått till doktorn, blivit undersökt, fått behandling och i bästa fall bot. Nu har utvecklingen alltmer gått mot en personcentrerad vård där sjukvården i högre grad vill involvera patienten i vårdförloppet. En ny typ av relation mellan vård och patient har utvecklats. Men snart står vi inför en ännu större förändring. I och med att vi själva samlar på oss hälsodata kan vi hålla koll på hälsan innan vi blir patienter, medan vi är patienter och efter det att vi har varit patienter.

– Det här betyder att vården inte bara kan bedriva sjukvård utan även får nya förutsättningar för att kunna bedriva hälsovård med preventiva insatser, säger Helena Linge, medicinsk forskare på RISE.

Data ger bättre bild av hälsostatus

I mötet med patienten kan det vara svårt för vården att få en fullständig bild av dennes hälsostatus. Det finns inte alltid tid att ställa alla frågor och delar av patientens värden kanske ligger under tröskelvärdena och förblir oupptäckta. Eller så finns det begränsat med plats för den typen av frågor som patienten vill ha svar på.

– Men nu finns den här informationen. Med hälsoteknik i kombination med vårdens data kan vården få en mer holistisk bild av individen. Sammantaget kan den hjälpa oss att upprätthålla en god hälsa, kroniskt sjuka kan få stöd i hur de ska förhålla sig till sin sjukdom och vi som individer får fördjupad kunskap om hur vi fungerar, säger Helena Linge.

Hon betonar att det krävs strukturer och en seriös analys av vari värdet av den insamlade hälsodatan ligger, för vem och när.

– När vi låter fälten närma sig varandra och med nyfikenhet kring de här frågorna kan vi på sikt utveckla ämnesområden inom medicin.

– Tolkning av data kräver också dialog. Det är viktigt att förstå att en enda mätserie inte nödvändigtvis säger så mycket om en persons hälsa. Fler parametrar måste läggas ihop för att man ska få en övergripande bild, tillägger hon.

För att den insamlade datan ska vara värd att analysera krävs att hälsotekniken håller hög klass och att data är insamlad på ett strukturerat sätt.

Tänk att varje dag få en rapport med råd och påminnelser baserade på fullständig data om sig själv. Som att ha sin egen husdoktor.

Skydda den personliga integriteten

En annan fråga handlar om hur man skyddar den personliga integriteten när flera aktörer vill samla in och dela individers data. Privata aktörer, såväl hälso- och sjukvård som app-företag, finns numera i den här sektorn och är viktiga att inkludera i sammanhanget, inte minst på grund av deras innovationshöjd och kännedom om patienternas önskemål.

– Principen att skydda den personliga integriteten är fortsatt viktig att behålla, annars riskerar vi att på sikt rasera tilliten till både vården och forskningen, säger Helena Linge.

– I inledningsfasen av förändring kan det ibland vara lite Vilda Västern innan det införs kvalitetskontroller och regleringar. I det här fallet kan certifiering av företag, produkter, processer och datadelning bidra till en säker och mer enhetlig armada av lösningar. Inom RISE kan vi bidra med bland annat användbarhetstester, AI, dataanalys och säker datadelning. RISE är möjliggörare som kan hjälpa till på vägen framåt.

Integritetsskyddad datadelning

Helena Linge betonar RISE pålitlighet.

– RISE är en tillförlitlig part med resurser för säkra datamiljöer. Vi tittar nu på att utveckla integritetskyddad datadelning så att fler företag kan dela sina tjänster, och individer kan dela sin data utan oro för integritetsintrång.

När Helena Linge blickar framåt har hon en vision om en ny verklighet där våra egeninsamlade hälsodata ingår i det digitala ekosystemet kring individen och vården på ett konkret sätt.

– Det är centralt att ta reda på mer om värdet i att ha mer data. Men om man tillåter sig tänka framåt – tänk att varje dag få en rapport med råd och påminnelser baserade på fullständig data om sig själv. Som att ha sin egen husdoktor. Med Internet of Things kan kanske ens hem hjälpa till att täcka behoven. Och för sjukvården blir det möjligt att ta del av dina data och kanske hjälpa dig i ditt hem, eller före ditt besök. Mer integrerad dataanvändning utvecklar dessutom förutsättningarna för forskning i samverkan med näringslivet. Målet är såklart ett längre och friskare liv för alla.

Kontaktperson

Joakim Börjesson

Enhetschef

0706022588

Läs mer om Joakim

Kontakta Joakim
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.