Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Sårgel från Oxy Solutions
Foto: Oxy Solutions

Så fann de lösningen på gåtan med svårläkta sår

Företaget består bara av två personer, men deras produkt har potentialen att höja livskvaliteten radikalt för miljontals människor. Norska Oxy Solutions har tillsammans med RISE PFI i Norge tagit fram en sårläkningsgel där vanligt syre är svaret på gåtan för hur man får bukt med svårläkta sår. När produkten sedan behövde skalas upp tog bolaget hjälp av RISE i Sverige.

Låt oss börja med att definiera problemet: svårläkta sår handlar inte om att du har fått ett kraftigt skoskav som tar några dagar extra på sig att läka. Svårläkta sår handlar om sår som kan täcka hela patientens bål eller ben, som tar månader på sig att läka, eller som aldrig läker utan tvingar patienten att dras med dem ända till sin död. Gamla människor med liggsår förlorar mängder med vätska via såret, man vågar inte gå utanför dörren eftersom såret luktar och i vissa fall tvingar det infekterade såret tillslut patienten till amputation. 

Tio miljoner människor i Europa med svårläkta sår 

– Totalt räknar man med att cirka tio miljoner människor i Europa lever med den här typen av besvär, något som står för mellan två och fyra procent av de totala sjukvårdskostnaderna, säger Jostein Grip. 

Han har en doktorsgrad inom sårläkning och är dessutom CTO på norska biotech-företaget Oxy Solutions som inom några år räknar med att kunna introducera en ny, relativt enkel lösning på problemet: en hydrogel, eller sårläkningsgel, spetsad med extra mycket syre. 

– Ett sår har normalt fyra faser: en akutfas, en inflammationsfas, en reparationsfas och en mognadsfas. Men för att ett sår ska kunna gå från inflammation till reparation krävs det syre så att de vita blodkropparna kan göra sitt jobb. 

Problemet är att vissa patientgrupper har ganska dålig syresättning. När kroppsdelen där såret sitter inte får tillräckligt med syre, ja, då klarar inte såret att läka utan blir kvar i inflammationsfasen.  

– Hittills har man testat en rad olika metoder för att öka syrenivån, till exempel att lägga patienten i tryckkammare, men det fungerar inte. Dels blir det väldigt dyrt, dels hjälper det inte att tryckkammaren ökar syrekoncentrationen i blodet om inte tillräckligt mycket blod når fram till såret. 

Tillsätter det syre som behövs 

Och det är här som Oxy Solutions hydrogel kommer in. Genom att tillsätta extra syre i gelen och sen applicera den direkt på såret får immunförsvaret direkt det syre som krävs för att kunna läka såret. 

– Dessutom har vi kunnat se i försök på möss att om det uppstår syrekoncentration i en kroppsdel bildar kroppen fler nya blodådror på det stället för att kunna ta hand om syret, något som ytterligare ökar syresättningen i området. 

Det låter enkelt när Jostein Grip förklarar principerna, men, som han själv säger: att ta fram medicintekniska produkter är svårt, dyrt och tar lång tid. För ett litet bolag som Oxy Solutions krävs det därför goda samarbetspartners för att lyckas. 

– Denna utveckling startade då forskaren Gary Chinga Carrasco på RISE PFI i Trondheim, som är expert på nanocellulosa, introducerade nanocellulosa för oss. Senare etablerade vi projekt tillsammans och han hjälpte oss att vidareutveckla hydrogelen på labbnivå.

– Nanocellulosagelen vi har tagit fram för sårläkning på RISE PFI bygger på flera års forskning i nära samarbete med andra norska och europeiska forskargrupper, säger Gary Chinga Carrasco. Den nanocellulosa vi producerar visar antibakteriella egenskaper, kan bibehålla en fuktig miljö och bildar en bra mikromiljö för hudceller. Dessa egenskaper är viktiga för en effektiv sårläkningsprocess.

Med RISE har vi sparat så mycket tid som vi i stället har kunnat använda för att jobba mot vårt mål att få ut produkten på marknaden

Från labbskala till preklinik

När det sedan var dags att skala upp utvecklingen från labbnivå till den prekliniska fasen vände sig Oxy Solutions till RISE i Södertälje där både kompetens och infrastruktur fanns på plats. 

– Där fick vi väldigt god hjälp med att hitta sätt att skala upp produktionen till nästa nivå, och dessutom har de hjälpt oss att förbereda hydrogelen inför den kommersiella fasen. 

Oxy Solutions har också fått hjälp av RISE i Göteborg att testa produktens verkningsgrad på möss. 

– Det var i de testerna vi verkligen fick bekräftat att vår sårgel gör att kroppen bildar nya blodkärl i en helt annan utsträckning än vid traditionell hydrogelbehandling av svårläkta sår. 

Ute på marknaden inom två år 

Inom två år räknar Jostein Grip med att hydrogelen ska vara ute på marknaden. Effekterna kan bli enorma. Men, som sagt, utvecklingen har tagit tid och Jostein Grip är glad att Oxy Solutions kom i kontakt med RISE på ett så tidigt stadium. 

– Vi är ett litet företag och de är en one-stop-shop, och kan alltid hänvisa oss vidare inom RISE om det skulle behövas. Skulle vi behöva jobba med en massa olika leverantörer hade det varit väldigt tidskrävande. Med RISE har vi sparat så mycket tid som vi i stället har kunnat använda för att jobba mot vårt mål att få ut produkten på marknaden. 

Gary Chinga Carrasco

Kontaktperson

Gary Chinga Carrasco

Senior Forsker

Läs mer om Gary Chinga

Kontakta Gary Chinga
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Anna Minidis

Senior Projektledare

+46 10 516 65 11

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.