Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Rymdresa hjälper barn vid MR-skanning

Att vara barn och göra en MR-skanning kan både vara svårt och otäckt. Ofta behöver man söva (sedera) barnen för att de ska ligga stilla. Men sedering har flera negativa sidoeffekter och är även mycket kostsamt. COSMO@­HOME är ett digitalt verktyg som utvecklas av RISE inom ramen för ett projekt tillsammans med universiteten KU Leuven och RWTH Aachen samt Philips. Verktyget ska underlätta för barnen att genomgå en MR-skanning utan sedering. (Foto: Philips)

MR-skanning används för att upptäcka, lägesbestämma eller klassificera vissa sjukdomar och skador som är svåra att se vid röntgen eller datortomografi­undersökning. För barn som ska genomföra en MR-skanning kan undersökningen vara mycket skrämmande och oroande. Av den anledningen sövs ofta barnen. Men sedering kan vara mycket obehaglig, ha negativa sidoeffekter och kan också påverka barnets utveckling. Dessutom spenderar barnet i snitt dubbel så lång tid på sjukhuset och undersökningen kostar nio gånger så mycket mer vid en MR-skanning med sedering jämfört med en där barnet är  vaket.

– Vid undersökningen ligger barnet på en brits som skjuts in i en tunnel. Där måste barnet ligga helt stilla under hela undersökningen som tar mellan 20 och 45 minuter och ger 100-300 bilder, berättar Marie Sjölinder, projektledare RISE. Undersökningen är smärtfri men ofta fixeras det område som undersöks och det kan vara mycket obehagligt.

Först COSMO sedan COSMO@­HOME

COSMO@­HOME är en utveckling av COSMO som redan tillämpas på vissa sjukhus. COSMO förbereder barnet för MR-skanning med en fantasifull och engagerande historia som berättas och utövas av utbildad personal på sjukhuset för att lugna och stärka barnen inför en MR-skanning.

– Vi vill nu förbereda barnen hemma där de är trygga och är tillsammans med sina föräldrar innan det är dags för deras MR-skanning på sjukhuset. COSMO@­HOME är en digital spelmiljö där barnet tränar på att MR-skannas. Temat är rymden och barnet förbereder sig på ett roligt sätt på en resa till rymden, berättar Marie Sjölinder.

Skalbart och kostnadseffektivt

Ett digitalt verktyg som COSMO@­HOME kräver till skillnad mot COSMO inte någon dedikerad sjukhuspersonal utan sköts hemma av föräldrarna och blir därför mer skalbart och kostnadseffektivt än den tidigare lösningen.

Projektet inleddes i januari 2019 och pågår under tre år. Målet är att minska antalet sederingar med 20 procent.

– Projektet COSMO@­HOME bygger på en stor grad tester och feedback från barn och föräldrar. Framför allt i början av projektet. Vi vill att applikationen ska vara motiverande och engagerande och barnen ska vilja använda den igen om det behövs. En iterativ process och mycket återkoppling är därför avgörande för att hitta rätt väg, berättar Marie Sjölinder.

Cosmo@­Home

Partners: KU Leuven, RWTH Aachen University och Philips

Finansiär: EIT Health

Published: 2019-06-24

Kontaktperson

Marie Sjolinder

Senior Researcher

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.