Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Rena kläder med mindre vatten

Tvätta rent kläder med upp till 70 procents mindre vattenförbrukning, spara energi och fånga samtidigt upp skadliga mikroplatser. Med den pitchen ska den svenska cleantech-startupen Mimbly hjälpa städbolag och fastighetsägare att göra en insats för ett hållbarare samhälle – och samtidigt spara pengar. RISE har bidragit med labbtester, utveckling av den avancerade tekniken och kvalitetssäkrat produkten inför lansering senare i år.

Trots att färskvatten blivit en bristvara på allt fler håll i världen har inte särskilt mycket gjorts för att minska vattenåtgången vid tvättning av kläder. Inte heller för att hindra att mikroplaster släpps ut från syntetmaterialen när de tvättas.

Det här vill Mimbly ändra på.

Bolaget fick in 8,5 miljoner i sin första externa finansieringsrunda under 2020, och sedan ytterligare 19 miljoner via EU:s gröna utvecklingsfond.

Isabella Palmgren, en av grundarna, fick idén i slutet av sin tid som student på Chalmers 2016.

– Jag hade läst bioteknik, entreprenörskap och affärsutveckling, och behövde hitta ett lämpligt projekt för mitt examensarbete på min masterutbildning. Eftersom jag själv bott i Indonesien, Honduras och Panama, där man inte tvättar i tvättmaskin i samma utsträckning, på grund av de drar så mycket vatten och ekonomin inte tillåter, kändes den frågan naturlig att hitta en lösning på, säger hon.


Vi kommer att börja sälja under året

Teamet på Mimbly
Teamet på Mimbly

En box kopplas till tvättmaskinerna

Om en maskin använder 60 liter vatten, borde inte de sista sköljningarna från den maskinen kunna återanvändas i nästa maskin? Jo, om vattnet är tillräckligt rent.  Det är den principen Mimblys snillrika innovation bygger på.

En box kopplas helt enkelt på som en ”add on” på befintliga tvättmaskiner. Boxen består både av hård- och mjukvara, och gör tvättningen intelligent. Vattnet kommer in i boxen vid varje sköljning, och blir både filtrerat och analyserat. Sköljvatten som är tillräckligt rent används i nästa maskin, resten spolas ut i vanlig ordning – fast först efter att mikroplasterna har fångats in.

Den minskade vattenförbrukningen är en uppenbar vinst, särskilt för företag där det tvättas i stora mängder, medan mikroplasterna är ett problem som lätt går under radarn.

På sin webbsajt lyfter Mimbly fram att plastpartiklar, så små som 0,05 millimeter, slinker ut i haven och hamnar i fisk- och skaldjur, och att 100-200 ton mikroplaster släpps ut per år, varav 35 procent kommer från tvättning av syntetmaterial.

Till att börja med siktar Mimbly in sig på städbolag och fastighetsbolag med gemensamma tvättstugor. Där är tvättmaskinerna igång under större delen av dygnet, och därmed finns mycket att vinna både i hållbarhet och i pengar.

Från tidig prototyp till producerbar prototyp

Under 2020 har produkten gått från tidig prototyp till producerbar prototyp.

– Vi utvecklade med hjälp av RISE under större delen av året. Vi blev klara i december, vi är nu redo att skifta fokus från teknisk utveckling till att lyssna på hur testkunderna upplever produkten, och få ärlig feedback så att vi bygger produkter som används. Vi kommer att börja sälja under året.

– Det här är ett bra exempel på bolag som vi gärna engagerar oss i; ett välfinansierat startup i ett tidigt skede, som har potential att göra stor skillnad på marknaden, och som jobbar med att utveckla högteknologiska lösningar som kräver avancerade tekniska resurser, säger Jonas Bergqvist, projektledare på RISE.

– Tillsammans har vi kunnat förbättra hur deras mjukvara arbetar och validerat resultaten.


Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
13.Bekämpa klimatförändringarna

Samarbetet med RISE under prototypfasen innebar att Mimbly fick tillgång till ett labb med avancerad kemisk utrustning och expertis på högsta nivå. Aron Hakonen genomförde under året över 100 tvättar, med bland annat smutskläder från korplag i fotboll, mätte vattenkvaliteten vid varje sköljning, utvärderade sensorerna, och kunde bidra till att resultaten både förbättrades och validerades.

– Testutrustningen på vårt labb är oerhört avancerad och ger exakta mätvärden som kunde användas som referenspunkter när vi testade Mimblys sensorer, säger Aron.

Isabella utvecklar:

– Vi jobbade mycket med frågan hur man ska veta när vattnet är tillräckligt rent för att kunna användas även i nästa maskin. Vi tog fram olika hypoteser och testade sensorerna.

Efter labbarbete med RISE har Mimbly en vetenskaplig grund som visar att vatten kan sparas med deras box – kallad Mimboxen – på ett effektivt sätt via en väl fungerande uppsättning sensorer med dokumenterad analytisk prestanda. Dessutom har de mycket goda resultaten i återvinningsprocessen verifierats.

– Att en oberoende tredjepart som RISE validerar resultaten gör oss mer trovärdiga, konstaterar Isabella.

Publicerad: 2021-01-18
Jonas Bergqvist

Kontaktperson

Jonas Bergqvist

Fokusområdesledare Framtidens Energisystem

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.