Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Plaströr tillbaka i nya rör – ett vinnande koncept

10 000 ton CO2-ekvivalenter per år. Så stor skulle besparingen för klimatet bli om det plastspill som uppstår vid nyinstallation och underhåll av infrastruktur och byggnader i Sverige återvinns. Att återvinna plasten från byggavfall och använda den vid tillverkning av nya rör är möjligt, visar försök som genomförts av RISE och A-Plast AB, som nu hoppas få tillgång till mer plast från insamlade rör.  

I Sverige installeras varje år stora mängder plaströr i nybyggnationer och vid underhåll av infrastruktur och byggnader. Installationerna skapar samtidigt omkring 5000 ton plastspill som i huvudsak går till energiutvinning. Vid bergvärmeborrning används nytillverkade rör endast några timmar innan de kasseras. Rören är av högkvalitativ plast, såsom högdensitetspolyeten (HDPE), polypropen (PP) och polyvinylklor (PVC), vilka skulle kunna materialåtervinnas till nya rör. 

Besparingspotentialen är cirka 50 miljoner kronor per år om installationsspillet materialåtervinns istället för att bara utvinna energin. Dessutom bedöms besparingen för klimatet vara cirka 10 000 ton CO2-ekvivalenter per år enligt de beräkningar Chalmers Industriteknik och RISE kommit fram till i projektet REPIPE.

Modell för insamling

För att ta tillvara plastens värde har en ny insamlingsmodell för installationsspillet tagits fram. Flera framgångsrika försök med insamling, sortering och återvinning har utförts i samarbete med Renova, byggentreprenörer, NCC Recycling, Novoplast, rörtillverkarna Uponor och A-Plast AB. Rörspill har samlats in och sorterats,varpå nya optokabelrör och kabelskyddsrör har tillverkats.

– Jag är mycket positivt överraskad av den höga kvaliteten på plasten säger Jari Purtsi på A-Plast AB. Först var jag skeptiskt till att mata den kvarvarande plasten direkt i utrustningen, men det fungerade helt problemfritt. Nu hoppas vi bara kunna få tillgång till mer återvunnet rörmaterial.

Logistisk utmaning

Utmaningarna är nu främst att öka insamlingen och hitta en effektiv logistik och i nästa steg kommer 30 företag att under två år att samarbeta för att i en större skala visa på hur insamling, sortering och återvinning av plast från rör ska gå till. Företagen representerar hela värdekedjan och målet är att öka insamlingsgraden, förbättra sortering, effektivisera transporter och logistik och att få en effektivare materialåtervinning. Dessutom är förhoppningen att hitta fler möjliga användningsområden för den återvunna rörplasten. 

– Målet är att de rör som kommer in till Renova ska materialåtervinnas och vi vill också verka för att insamlingen av rör ska öka, säger Davis Dalek på Renova i Göteborg.

Publicerad: 2019-06-03
Annika Boss

Kontaktperson

Annika Boss

Forskare

Läs mer om Annika

Kontakta Annika
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.