Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Papper eller textil – varför inte textilpapper?

Avfall från textilåtervinningen kan tas tillvara och användas för att bli papper. Genom att avfallet utnyttjas som råvara istället för att det bränns upp kan vi minska vår miljöpåverkan.

Största delen av gamla textiler går till återanvändning, men viss del kan även återvinnas till nya textilier eller till trasor och isolering. Vid återvinningen bildas även textilavfall som idag inte går att använda, utan istället bränns upp. Men forskare på RISE har visat att det är möjligt att ta tillvara på avfallet genom att tillverka en ny typ av papper.

–  Vi inför ett avfall från textiliers materialflöde till ett cirkulärt flöde, alltså som råmaterial i pappersindustrin. Tack vare processen kan vi idag utnyttja hela textilflödet, säger Mikael Magnusson, forskare inom området bioekonomi på RISE.

Textilpappret minskar miljöpåverkan

Kläd- och textilindustrin belastar både miljö och klimat hårt. För att tillverka ett par jeans går det åt 10 000-tals liter vatten och en enorm mängd bekämpningsmedel. Bomullen odlas dessutom ofta i områden där det redan är vattenbrist och det är därför extra viktigt att kunna utnyttja och cirkulera textilierna.

– Förbränning av textilier ger förvisso energiåtervinning, men det är en enorm downcycling och ger dessutom upphov till koldioxidutsläpp. Istället tar vi tillvara på avfallet och använder det som råvaruresurs, och kan därmed minimera miljöpåverkan, berättar Mikael Magnusson.  

Att använda textilier, exempelvis bomull, i papper är i sig inte nytt men den process som RISE arbetat med innebär att avfallet från textilåtervinningen används, något som inte gjorts tidigare. RISE har visat att textilavfallet kan ingå i skogens cirkulära materialflöde och hjälpa hållbarheten i två industrier samtidigt. Nu arbetar forskarna med uppskalning och att ta konceptet vidare till industrin.  

– Vi skulle kunna ha tekniken på marknaden imorgon, bara någon vill implementera den. Det finns flera aktörer som är intresserade och jag tror att vi kan se det här på marknaden om inte alltför lång tid.

Utmaning att anpassa fibern

Utmaningarna med att ta fram textilpappret har främst varit processtekniska. Det handlar till exempel om hur fibrerna ska förbehandlas och hur pappersprocessen skall anpassas.

– Hur gör vi till exempel för att anpassa bomullsfibern, som är lång, till pappersmaskinen som egentligen är optimerad för korta fibrer? Det har varit en av utmaningarna, säger Mikael Magnusson och förklarar att en annan utmaning har varit att säkerställa att det inte sker någon kontaminering i flödet.

Prisat examensarbete

Tillverkningskonceptet har utvärderats i ett examensarbete som fick pris för bästa examensarbete 2017. Archana Ashok från KTH fick priset för att undersöka det teknoekonomiska värdet av att använda textilpappret som ett cirkulärt förpackningsmaterial för papperspåsar. Fokus var att titta på teknisk prestanda samt miljömässiga och ekonomiska aspekter av det nya materialet. Resultatet visade att det är bättre att använda textilfibrer med lågt värde som ett cirkulärt material istället för att bränna upp det.