Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Pandemin blottade vår sårbarhet

Fordonskomponentgruppen är branchorganisationen som samlar Skandinaviens alla underleverantörer till fordonsindustrin. Med sina 350 medlemsföretag är de en tongivande röst i svensk industri och VD Fredrik Sidahl vet bättre än de flesta vad som krävs för att vara konkurrenskraftig på en hård global marknad.

I januari i år publicerade Fordonkomponentgruppen en branschanalys, finansierad av Tillväxtverket. I den konstaterades att branschen mellan åren 2015-2018 hade ökat såväl omsättning som lönsamhet och en fortsatt stark tillväxt var att vänta. Men så kom en pandemi i vägen.

– Corona slog stenhårt mot våra medlemmar, men vi var mentalt förberedda. När de första rapporterna om virusutbrott i Kina kom vid årsskiftet 19/20 förstod vi att det skulle innebära problem. Sen sker majoriteten av leveranserna från Asien via båtgods och de tar cirka 7-8 veckor för dem att komma fram, så effekten blev försenad men slog brutalt, berättar Fredrik Sidahl.

För företagen inom fordonsindustrin innebar det att försäljningen störtdök och tillverkningen gick ned då det saknades komponenter att bygga med. Stora delar av arbetsstyrkan permitterades och även om marknaden hämtat sig något är det fortfarande långt kvar till läget den befann sig på innan pandemin. 

– Det är en tuff tid för våra medlemmar, och det kommer det fortsätta vara en tid. Men det är också ett bra läge att blicka framåt, vad väntar oss sen? Jag tror vi kommer märka av förändringar runt miljötänk och hållbarhet. Det är nog rimligt att förvänta sig ett minskat resande och högre krav på miljöcertifierade produkter, något som självklart kommer göra avtryck i fordonsindustrin, säger Fredrik Sidahl.

Med Coronapandemin blottades sårbarheten i att vara så globaliserade som vi faktiskt är

För att kunna svara mot kundernas krav och förväntningar på hållbara produkter krävs att företagen anpassar sig och ställer om. Fredrik Sidahl ser ett antal områden där utveckling är att vänta, eller redan igång.

– Jag tror man kommer flytta hem ännu mer produktion från lågkostnadsländer, en kostnad man kan räkna hem framförallt på transporter men också på den risk det innebär att skicka varor runtom i världen. Det kan handla om handelshinder eller som precis just nu, att en pandemi sätter käppar i hjulet.

Tre produktionskluster

Fredrik Sidahl tror att utvecklingen kommer drivas mot tre stora produktionskluster. Ett i Kina, ett i Nord- eller Sydamerika och ett tredje i Europa. Dessa kommer sen agera autonomt och vara självförsörjande på material och kompetens. Den som tillverkar ett fordon i Europa kommer också kunna köpa alla nödvändiga komponenter av leverantörer i Europa, så långt det är möjligt. 

– Dels kommer dels ge stora miljömässiga fördelar. Med minskade transportsträckor minskar också utsläpp och liknande. Men sen får företagen också bättre kontroll över produktionen och att de lagar och regler som omgärdar arbetet är samstämmiga och faktiskt efterlevs.

Automatisering för lönsamhet

Argumentet om att det är för dyrt att producera på hemmaplan och med det svårt att visa konkurrenskraft besvarar Fredrik Sidahl med att peka på den automatisering och robotisering branschen genomgått det senaste decenniet. Men menar samtidigt att den måste utvecklas ännu mer innan det bär sig fullt ut.

– Vi ställde en fråga till några av Europas största komponentföretag om hur de ställer sig till att flytta hela eller delar av sin produktion till Europa. 51 procent svarade då att de redan påbörjat en sådan process, från Asien hem till Europa. Intresset är stort men det måste också vara ekonomiskt hållbart. Sitter du med enorma verktygsinvesteringar eller komponenttillverkning som kräver stora delar handarbete blir det självklart svårare, säger Fredrik Sidahl.

– Med Coronapandemin blottades sårbarheten i att vara så globaliserade som vi faktiskt är. Vi hade inte behövt ha så omfattade produktionsstopp som det faktiskt blev om vi inte varit så beroende av Asien. Därför tror jag att den utveckling som redan var igång kommer gå ännu snabbare, och att den globala värdekedjan snart är mer lokal, avslutar Fredrik Sidahl.

Eilert Johansson

Kontaktperson

Eilert Johansson

Chef Affärsutveckling

Läs mer om Eilert

Kontakta Eilert
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.