Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nytt oljerecept fick bränslet att fungera

Livscykelanalysen för fordonsbränslet DME är fantastisk. Och Volvos utvecklare har fått det att fungera effektivt med minimala utsläpp. Ändå fanns ett problem kvar att lösa: det bildades beläggningar i bränslesystemen och bränslefilter sattes igen. Nu har RISE tillsammans med Volvo hittat en lösning.

DME står för dimetyleter och kan tillverkas av bland annat förgasad svartlut, en produkt från tillverkning av pappersmassa. Fordonstillverkaren Volvo har kommit mycket långt med att anpassa sina dieselmotorer för drift med DME.

– Bränslet fungerar fantastiskt bra i dieselmotorer. Det har ett högt cetantal, vilket betyder att det har hög tändvillighet vid kompression och det är viktigt, säger Anders Lorén, projektledare på RISE.

Till det kan läggas att DME har en för miljön mycket positiv livscykelanalys och att bränslet ger ett så lågt partikelutsläpp att det inte längre behövs något partikelfilter.

Tester och felsökning

I arbetet med att anpassa dieselmotorn har Volvo gjort ändringar på bränslesystemet och satsat många timmar ute på provbanan och hos kunder.

Men problemet kvarstod: efter ett antal mils körning fick bränslesystemet beläggningar och filter sattes igen. En första hypotes var att bränslet av någon anledning reagerade och bildade klumpar.

Motorliknande experiment vid högt tryck och hög temperatur på RISE visade dock att så inte var fallet.

– I stället kunde vi konstatera att det var motoroljan i kombination med bränslet som skapade beläggningarna. Då förstod vi att vi måste utveckla en ny motorolja, säger Anders Lorén.

Nytt recept behövdes 

Motorolja innehåller flera funktionella kemikalier: diskmedel för att undvika kakor av sot, viskositetsmodifierare för en tunn och lättstartad olja, antioxidanter, anti-slitageämnen med mera.

– Det är kemikalier som skapar en bra kemi och förbättrar oljans egenskaper. Men det fungerade inte att föra över samma kemi från dieselbränsle till DME, säger Anders Lorén.

Nu har RISE tillsammans med Volvo och tillverkarna av kemikalierna tagit fram nya recept på motorolja. Det bästa har testats i en provmotor hos Volvo i Malmö och under sommaren även använts i bilar som rullat i Göteborgsregionen. Allt ser positivt ut och nu återstår endast avslutande kontrollmätningar.

Varit med i hela processen

För RISE har uppdraget inneburit delaktighet i såväl produktutveckling som demoarbete.

– En stor del av vår verksamhet är ju att antingen testa färdiga produkter eller att vara med i ett tidigt forskningsskede. Här fick vi jobba även med det som händer däremellan och det gör vi gärna mer av, säger Anders Lorén.

Hur framtiden ser ut för DME som lastbilsbränsle beror delvis på politiska beslut och ekonomiska styrmedel, bland annat behövs en infrastruktur där det går att tanka DME.

Anders Lorén

Verksamhetsledare

+46 10 516 53 04
anders.loren@ri.se

Läs mer om Anders

Publicerad: 2018-09-26