Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nytt mensskydd – för hälsa och jämlikhet

Många kvinnor och flickor i världen saknar tillgång till menskydd. Ett hälsoproblem för de drabbade som får konsekvenser för såväl jämställdhet och hela samhällsekonomier. Louise Berg vid företaget Sibship ville ändra på situationen. Nu har en ny produkt, Next Period framtagen tillsammans med RISE, börjat att ta form.

Louise Berg har jobbat med frågor kopplat till mens de senaste fem åren och likabehandlingsfrågor ytterligare ett antal år. Hon har arbetat i Asien, Sydamerika och Afrika och samlat material till en dokumentärfilm inriktad på frågor som: Hur påverkas människor av det tabu som finns kring mens? Hur ser vi på människor som menstruerar? Arbetet gav upphov till en idé för en ny produkt, ett lättillgängligt mensskydd med vissa, specifika egenskaper.

Entreprenörstävling blev startskottet

Vid en regional entreprenörstävling, Venture Arena, pitchade Louise Berg sin grundidé. Mensskyddet skulle hålla en hel dag, inte påverka miljö eller hälsa, vara enkelt att använda, och slutligen fungera där det inte finns tillgång till vatten. Gick det att ta fram?

För att förverkliga idén behövde hon komma i kontakt med kompletterande kompetenser. Bland åhörarna fanns en RISE-medarbetare som kunde guida henne vidare inom RISE verksamhet biomaterial. Men hon behövde fler teammedlemmar för att kunna göra en Vinnova-ansökan som kunde finansiera den första delen av utvecklingsresan. En medicinsk expert kopplades in, ansökan utformades och beviljades.

Ett år senare är hon nöjd.

– Det första steget gick jättebra, utvecklingsarbetet har varit mycket strukturerat. Vi har haft ett antal workshops och mellan mötena har vi jobbat med egna uppgifter som vi redovisat för varandra. RISE tog fram olika varianter av material som kunde användas i mensskyddet, berättar hon.

Prototyp nästa mål

Under våren 2017 deltog Louise Berg i den nationella Venture Cup-tävlingen och vann priset Game Changer. Nu är siktet inställt på att ansöka till Vinnovas steg 2 inom programmet Utmaningsdriven innovation, med målet att ta fram en prototyp.

– Nu behöver vi fler projektmedlemmar, bland annat produktionsbolag som jobbar med designfrågor och skogsbolag. Min roll är att vara projektledare medan RISE jobbar med produktframtagning. Vi behöver även hitta parter som jobbar med marknadsföring och kommunikation, säger Louise Berg.

I utvecklingsarbetet av det nya mensskyddet visade det sig att det finns flera möjliga kundgrupper; kvinnor i rikare länder som efterfrågar ett miljö- och kroppsvänligt alternativ till dagens mensskydd.

Sibship

Sibship AB fokuserar på jämställdhet, mångfald och hållbarhet. Företaget startade 2016 och är en vidareutveckling av föreningen Sibship, en sammanslutning för sociala entreprenörer. Företaget som utvecklar produkten Next Period ligger i Norrköping.

Profile image

Helena Halonen

PhD projektledare

+46 10 228 45 77
helena.halonen@ri.se

Läs mer om Helena

Publicerad: 2018-10-10