Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nytt liv till gammal kristall

I dag är det självklart att återvinna returglas. Men visste du att kristallglas kan innehålla så mycket som 30 procent bly? RISE har utvecklat en metod för att ge nytt liv åt det gamla glaset – samtidigt som det miljöfarliga blyet tas om hand.

Småland är känt för sitt konstglas. Men glaset levet inte bara vidare i folks hem. Runt om i Glasriket finns det över 100 000 kubikmeter glas med höga halter av bly, arsenik eller antimon lagrat i olika deponier. Det kan vara allt från nergrävda samlingar till öppna tippar.

– Vi utvecklade en teknik för att kunna separera blyet från glaset, säger Christina Stålhandske på RISE.

I processen tar man också bort andra farliga ämnen som kan finnas i äldre glas, som arsenik och antimon. Glasmassan som blir kvar innehåller mindre än 0,1 procent bly.

– Det kan inte bli nytt ofärgat kristallglas av det. Men det finns gott om andra användningsområden det kan lämpa sig för, säger Christina Stålhandske. Det kan vara nytt färgat kristallglas, utsmyckningar utomhus eller olika byggprodukter.

Med hjälp av den nya separationsprocessen kan man alltså få igång en ny cirkularitet i strömmarna av glas i samhället. Istället för att glas ligger och skräpar i bortglömda högar kan det bli designglas. Metallerna kan också tas om hand och användas där de behövs. Enligt en inventering som gjordes av deponier vid 22 glasbruk i Kalmar och Kronoberg visade att där fanns 1600 ton bly.

– Det är många som är intresserade av tekniken och de flöden som kan skapas, säger Christina Stålhandske.

Published: 2019-03-19