Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nya metoder för hantering av miljöfarliga vrak

Kring Sveriges kustremsa finns närmare 20 000 vrak. De flesta är harmlösa för miljön, men en del utgör ett potentiellt miljöhot. Korrosionsexpertis från RISE deltog när fyra av vraken specialstuderades.

Sjöfartsverket har på uppdrag av regeringen gjort en inventering för att få fram de vrak som anses utgöra en miljöfara inom svenskt havsområde. Utredningen som RISE deltog i, pekade ut 31 vrak av särskilt intresse.

Inspektioner ger underlag till framtida riskanalyser

Fyra av vraken som ligger på 18–74 meters djup specialstuderades: Villon utanför Simrishamn, Skytteren utanför Måseskär, Thetis utanför Kungshamn och Altnes utanför Falkenberg.

– Målet var att ta fram en standardprocedur som i framtiden ska användas vid inspektion av miljöfarliga vrak. Informationen från inspektionerna ska sedan kunna användas för att göra en riskanalys och prioritering över vilka åtgärder som behöver vidtas, säger Ulf Olsson sjömätningschef på Sjöfartsverket.

Korrosionsexperter bedömer risk för läckage

En av huvudorsakerna till läckage av miljöfarlig last är korrosion. RISE har 50 års erfarenhet av forskning och utveckling inom korrosionsområdet. Den kompetensen anges som en viktig del av projektet.

– Vi har deltagit i utarbetandet av en standardprocedur och tagit fram en riskanalysmetod för att få en enhetlig bedömning av korrosionsstatus på skeppsvrak, säger Ulf Sender.

Projektet har presenterats för Regeringskansliet och resultaten väntas få stor betydelse för framtida beslut om övervakning och systematiska saneringar av miljöfarliga vrak.

Published: 2018-12-20